Strona 11

21.

2004 rok, 10 września, pielgrzymka strażaków do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach

22.

  2004 rok, 11 listopada, delegacja OSP z pocztem sztandarowym bierze udział w obchodach Święta Niepodległości w Nowym Sączu

23.

  2004 rok, 16 listopada. Delegacja strażaków z gościnną wizytą u druhów na Słowacji. Prezes Zarządu Głównego ZOSP w Słowacji dekoruje dh. Stanisława Wojtarowicza Brązowym Medalem za zasługi dla pożarnictwa

24.

  2004 rok 18 – 19 listopada, Piwniczna, szkolenie naczelników oraz dowódców jednostek OSP włączonych do KSRG

25.

  2004 rok, 5 grudnia, udział delegacji strażaków z pocztem sztandarowym w uroczystościach 90 – tej rocznicy bitwy pod Marcinkowicami.

26.

  2004 rok, 30 grudnia, delegacja strażaków bierze udział w podsumowaniu działalności Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nowym Sączu za 2004 rok

27.

  2005 rok, 2 – 8 kwietnia, uczestnictwo strażaków w Mszach Świętych i uroczystościach związanych ze śmiercią i pogrzebem Jana Pawła II papieża Polaka

28.

  2005 rok, 9 kwietnia, delegacja strażaków z pocztem sztandarowym bierze udział udział w uroczystości przekazania i poświęcenia wozu bojowego OSP w Mogilnie

29.

  2005 rok, 21 – 22 kwietnia, Rożnów, udział przedstawicieli jednostki w szkoleniu antynapadowym i antykryzysowym prowadzonym przez oficerów GRO

30.

2005 rok, 3 maja, delegacja z pocztem sztandarowym uczestniczy we Mszy Świętej w Tęgoborzy z okazji Dnia Strażaka

31.

2005 rok, 7 maja, udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków na Jasną Gorę

32.

2005 rok, 29 czerwca, wspólne ćwiczenia jednostek włóczonych do KSRG na terenie bazy GS Samopomoc Chłopska w Korzennej

33.

2005 rok, 9 lipca, udział w uroczystej Mszy Świętej z okazji 70 – lecia OSP Korzenna, odsłonięcie i poświecenie kapliczki św. Floriana

34.

2005 rok, 7 sierpnia, tradycyjny udział delegacji jednostki z pocztem sztandarowym w odpuście ku czci Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu

35.

2005 rok, 13 sierpień, udział delegacji jednostki z pocztem sztandarowym w odpuście ku czci Matki Boskiej Bruśnickiej w Bruśniku

36.

2005 rok, 28 sierpnia, udział delegacji jednostki we Mszy Świętej w Przydonicy z okazji spotkania OSP należących do Stowarzyszenia św. Floriana

37.

2005 rok, 17 sierpnia, delegacja strażaków z pocztem sztandarowym uczestniczy w Małopolskiej Pielgrzymce Strażaków do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach a następnie w spotkaniu integracyjnym na zamku w Niepołomicach

38.

2005 rok, 9 października, druhowie z Korzennej goszczą u siebie delegacje strażaków słowackich ze Starej Lubowni

39.

Coroczny udział braci strażackiej w kościelnych obrzędach Wielkiego Tygodnia, Bożego Ciała i innych okazjonalnych uroczystości

 

Strona 10

OSP KorzennaKalendarium ważniejszych wydarzeń i uroczystości

Tradycją zakorzenioną w jednostce OSP jest uroczyste odprowadzanie przez kompanię umundurowanych strażaków z pocztem sztandarowym. na „wieczną wartę” zmarłych członków braci strażackiej oraz członków ich rodzin, jak też osób zasłużonych dla lokalnego środowiska. W ten sposób pożegnano miedzy innymi:

  • Ks. Prałata Michała Nowaka, długoletniego proboszcza parafii.
  • Helenę Olszyńską, nauczycielkę, działaczkę społeczną i matkę chrzestną wozu bojowego OSP w Korzennej.
  • Kazimierza Janusza, długoletniego dyrektora Banku Spółdzielczego w Korzennej.
  • Juliusza Pawlikowskiego, długoletniego gminnego komendanta OSP, który całe swoje życie poświęcił pracy na rzecz rozwoju struktur jednostek pożarniczych w gminie.
  • Stanisława Olszyńskiego ,długoletniego prezesa GS w Korzennej.
  • Rodziców abp. Juliusza Janusza i wiele innych osób, których ze względu na liczbę nie sposób wymienić.

Ważniejsze wydarzenia i uroczystości

1.

1992 rok, 16 sierpnia, uroczyste otwarcie i poświecenie Izby Pamięci OSP

2.

1998 rok, pielgrzymka strażaków do Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. Druhowie OSP Korzenna jako reprezentanci braci strażackiej powiatu nowosądeckiego wręczają podczas Mszy Świętej „Dar Ołtarza”

3.

1999 rok, ogólnopolska pielgrzymka strażaków na Jasną Górę. Odnowienie ślubów strażackich, złożenie „Daru Serc”

4.

2000 rok, zakończenie remontu remizy i boksu garażowego

 

5.

2000 rok, 21 września, udział strażaków w parafialnych uroczystościach związanych z peregrynacją Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej

 

6.

2001 rok, 20 maja, Gminny Zjazd ZOSP RP w Korzennej ponowny wybór dh Stanisława Wojtarowicza na gminnego naczelnika OSP

7.

2001 rok, 5 maja, delegacja OSP z Korzennej bierze udział w obchodach Powiatowego Dnia Strażaka w Niskowej pod Nowym Sączem

8.

2001 rok, 24 czerwca, ponowna pielgrzymka strażaków do Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej

9.

2001 rok, 29 lipca, pielgrzymka do Bazyliki Św. Małgorzaty w Nowym Sączu

10.

2002 rok, 30 września, podpisanie aktu notarialnego przez wójta gminy, dotyczącego przekazania działki pod budowę nowej remizy OSP w Korzennej

11.

2002 rok 20 grudnia, dyrektor KRUS Jan Boroński przekazuje na wyposażenie jednostki OSP torbę ratownictwa medycznego z wyposażenie

12.

2002 rok, 28 grudnia, odznaczenie Brązowym Krzyżem Zasługi gminnego naczelnika OSP, druha Stanisława Wojtarowicza

13.

2003 rok, 11 kwietnia, przekazanie OSP Korzenna na wyposażenie używanego samochodu marki Żuk

14.

2003 rok, październik, Grybów, udział strażaków w szkoleniowych ćwiczeniach zorganizowanych przez Komendę Miejską PSP dla jednostek włączonych w KSRG

15.

2003 rok, 11 listopada, delegacja OSP Korzenna wraz z pocztem sztandarowym bierze udział w Święcie Niepodległości w Marcinkowicach

16.

2004 rok, 1 luty, na zebraniu sprawozdawczym OSP w poczet honorowych członków przyjęci zostali: Andrzej Czerwinski – poseł na Sejm RP, Waldemar Olszynki – radny rady powiatu, Antoni Klimontowski – wiceprezes BS w Grybowie. Członkiem wspierającym został Jan Budnik – wójt gminy.

Od lewej; W Olszyński, A.Klimontowski, A. Czerwiński, J. Budnik

17.

2004 rok, marzec, zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania OSP na okoliczność sporządzenia dokumentów niezbędnych do wstąpienia jednostki do organizacji porządku publicznego

18.

2004 rok, 23 maja, obstalowanie kamiennego cokołu pod figurkę św. Floriana

19.

2004 rok, 7 czerwca, udział sekcji KSRG w ćwiczeniach zorganizowanych na terenie Muzeum Skansenowskiego w Nowym Sączu

20.

2004 rok, 8 sierpnia, delegacja strażaków z pocztem sztandarowym bierze udział w VI Pielgrzymce Strażaków Powiatu Nowosadeckiego do bazyliki św. Małgorzaty w trakcie Odpustu Przemienienia Pańskiego

 

Strona 9

Nietypowego Sylwestra 2003 roku spędziła sekcja pożarnicza, która brała udział w gaszeniu pożaru zabudowań gospodarczych na terenie sąsiedniej wsi Lipnicy Wielkiej. Dogaszanie pożaru zakończono dopiero w Nowy Rok o godzinie 23.00 Zmęczeni druhowie życzenia noworoczne przekazali swoim bliskim z dużym opóźnieniem, lecz z uwagi na zaistniałą okoliczność przyjęte zostały ze zrozumieniem.

Miesiące letnie w naszym klimacie obfitują w opady, więc prawdopodobieństwo powodzi jest duże. Od czasu kiedy coraz częściej mamy do czynienia z anomaliami klimatycznymi, opady te pojawiają się niespodziewanie w formie oberwania chmury co skutkuje natychmiastową powodzą. Takie zjawisko miało miejsce w lipcu 2004 roku, gdzie w ciągu krótkiego czasu rzeki na terenie gminy wystąpiły z koryt i strażacy z Korzennej musieli znowu stawiać czoło szalejącej powodzi.

Wojnarowa, rejon skrzyżowania Wilczyska - Chodorowa

W naszych warunkach klimatycznych i terenowych pożary, powodzie, oraz wzrastająca ilość wypadków drogowych stają się powszechną plagą.

Akcję gaśniczą na szeroką skalę przy udziale wielu jednostek strażackich w tym PSP z Nowego Sącza prowadzono wrześniową nocą 2004 roku w Miłkowej, gdzie płonęły zabudowania a groźba przerzucenia się ognia na sąsiednie budynki była realna.

Pierwszego lutego 2005 roku druhów OSP w Korzennej poderwano alarmem wzywającym do pożaru w Trzycierzu. Na poszukiwanie ognia wyruszyło wiele jednostek w tym także wozy bojowe z Nowego Sącza. Na szczęście alarm okazał się fałszywy. Powodem jego wszczęcia było pojawienie się silnego zadymienia wokół kaplicy w Trzycierzu. Był to dym bez ognia a wszczęcie alarmu miejmy nadzieję odbyło się w dobrej wierze.

Akcje ratunkowe i pozaratunkowe prowadzone w latach 2002 – 2006 przedstawia tabela 1.

Tabela 1.

Wyszczególnienie

2002

2003

2004

2005

2006

Razem

Gaszenie pożarów

16

13

12

9

9

59

Usuwanie skutków powodzi

5

0

2

1

6

14

Wyjazd do wypadków drogowych

3

2

5

3

6

19

Usuwanie skutków wichury

4

0

2

2

1

9

Czyszczenie studni

3

0

0

0

0

3

Odśnieżanie dachów

1

1

0

0

0

2

Usuwanie zatorów lodowych

1

0

0

0

0

1

Usuwanie szerszeni

0

0

2

3

15

20

Inne

1

0

0

1

7

9

Fałszywe alarmy

1

0

0

1

1

3

Razem

35

16

23

20

45

139

Udział strażaków w prowadzonych akcjach ratunkowych i pozaratunkowych w latach 2002 – 2006 przedstawia tabela 2.

Tabela 2.

L.p.

Wyszczególnienie

1992

1993

1994

1995

1996

Razem

1.

Wojtarowicz Stanisław

29

16

21

18

44

128

2.

Zięba Tomasz

25

13

20

12

15

85

3.

Wojtarowicz Krzysztof

25

15

12

5

16

73

4.

Kasprzyk Dominik

22

11

15

8

15

71

5.

Wojtarowicz Dominik

9

8

16

14

16

63

6.

Kasprzyk Jan

18

11

11

1

1

42

7.

Miczołek Janusz

16

4

12

9

31

72

8.

Kasprzyk Stanisław

14

6

8

9

8

45

9.

Rój Rafał

20

13

4

0

0

37

10.

Szambelan Janusz

16

5

9

6

14

50

11.

Zięba Piotr

18

10

7

0

0

35

12.

Bieniek Jarosław

3

8

11

9

6

37

13.

Zięba Marek

13

3

7

2

2

27

14.

Krasiński Marek

9

1

8

2

1

21

15.

Tabaszewski Marcin

0

6

8

3

1

18

16.

Bieniek Łukasz

0

4

7

4

4

19

17.

Oleksyk Andrzej

3

4

2

3

1

13

18.

Wolak Artur

0

6

6

0

0

12

19

Wojtarowicz Wojciech

0

0

0

0

12

12

20

Stawiarski Szczepan

0

0

0

0

10

10

21

Zając Przemysław

0

0

0

0

7

7

22

Zarański Jan

0

0

0

0

7

7

23

Mokrzycki Marek

0

0

0

0

5

5

24

Wojtarowicz Paulina

0

0

0

0

3

3

25

Wojtarowicz Monika

0

0

0

0

2

2

26

Bajorek Bogdan

0

0

0

0

1

1

27

Janusz Jarek

0

0

0

0

1

1

28

Kulig Andrzej

0

0

0

0

1

1

29

Śpiewak Marcin

0

0

0

0

1

1

30

Żarowski Franciszek

0

0

0

0

1

1

31

Żuchowicz Jan

0

0

0

0

1

1

Z powyższego zestawienia wynika, że najbardziej aktywni w akcjach ratowniczych strażacy, reprezentują trzy klany rodzinne tj. rodzina Wojtarowiczów (Stanisław, Krzysztof, Dominik, Wojciech), Kasprzyków (Stanisław, Jan, Dominik, Józef), Ziębów (Tomasz, Piotr, Marek), oraz Miczołek Janusz i Szambelan Janusz.

   

Strona 8

Kończący się wiek XX zwiastował rychły przełom stulecia. Z takim wydarzeniem snuje się różne wizje nadchodzących czasów. Koniec XX wieku dla Polaków miał szczególne znaczenie związane z osobą Jana Pawła II. Pragnieniem coraz bardziej upadającego na zdrowiu papieża Polaka było wprowadzenie Kościoła katolickiego w Trzecie Tysiąclecie. To symboliczne epokowe wydarzenie dokonane przez Jana Pawła II staje się rzeczywistością, a ostatni rok upływającego stulecia, to rok kolejnej pielgrzymki ukochanego przez rodaków papieża do Polski. Czerwiec 1999 rok, na trasie pielgrzymowania papieża Polaka po rodzinnej ziemi jest Stary Sącz i beatyfikacja założycielki klasztoru starosądeckiego, błogosławionej Kingi. W przygotowaniu tej uroczystości nie mogło zabraknąć strażaków z Korzennej. Trzydziestu druhów pracowało jako służba porządkowa podczas pobytu Ojca Świętego na Ziemi Sądeckiej.

Ołtarz przy którym Jan Paweł II papież odprawił Mszę Świętą na starosądeckich błoniach, Czerwiec 1999 rok

Jeszcze raz i jak się później okazało, poraz ostatni, druhowie z Korzennej pełnią służbę porządkową na Błoniach Krakowskich podczas Mszy Świętej celebrowanej przez Ojca Świętego 18 sierpnia 2002 roku, w czasie kolejnej pielgrzymki, podkreślanej przez papieża jako pożegnalnej. Niestety, słowa te okazały się prorocze. 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21:37  do Domu Ojca odchodzi Największy z Wielkich, papież Polak, który pozostawił nam jedno z bardzo wielu przesłań. „Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć...” Druhowie OSP z Korzennej już tylko uczestnictwem w żałobnych Mszach Świętych mogli dziękować Bogu za to, że dane im było być pokoleniem Jana Pawła II Wielkiego.(Załączniki nr 10, 11)

Załącznik nr. 10

Załącznik nr. 11

Upływający XX wiek, to okres nasilających się kataklizmów przyrodniczych. Z coraz większą częstotliwością na terenie Polski i nie tylko, pojawiają się groźne powodzie, huraganowe wiatry i trąby powietrzne. Klimatolodzy informują, że jest to efekt globalnego ocieplania się klimatu. Początek XXI wieku zapisał się znowu groźną powodzią na Sądecczyźnie i w gminie Korzenna. W dniach 23 – 27. 07. 2001 roku osiem wsi z terenu gminy dotknęła powódź. Największych strat doznała Wojnarowa i Korzenna. W Wojnarowej żywioł zniszczył budynek szkolny a w Korzennej dwa domy mieszkalne, w tym dom strażaka, który w tym czasie uczestniczył w akcji ratowniczej w innym rejonie wsi. Z kilku domów trzeba było ewakuować ludność i zwierzęta domowe. 33 strażaków OSP z Korzennej w dniach od 23 lipca do 10 sierpnia przez 1510 godzin zmagało się z usuwaniem skutków najgroźniejszej powodzi na terenie gminy.

Obrona drogi w czasie powodzi

Załoga wozu w akcji przeciwpowodziowej

Dwunastego października 2001 roku miała miejsce doniosła uroczystość w gronie braci strażackiej. Na uroczystej zbiórce z pocztem sztandarowym, przy udziale wójta gminy, przedstawicieli władzy powiatowej, dowództwa zawodowej straży pożarnej z Nowego Sącza dokonano aktu włączenia OSP Korzenna do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Z – ca Komendanta Miejskiego Straży, Piotr Konar wręcza akt włączenia OSP do KSRG

Oddział OSP w Korzennej otrzymał stałe, bezpośrednie połączenie ze stanowiskiem kierowania i dowodzenia Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu za pomocą systemu selektywnego wywoływania. Oficer dyżurny w Nowym Sączu decyduje o podjęciu akcji przez druhów z Korzennej. Posiadany przez jednostkę strażacką sprzęt umożliwia jej udział nawet w bardzo trudnych akcjach gaśniczych i ratowniczych.

Mija rok i znów lipcowa powódź 2002 roku, tym razem druhowie z Korzennej spieszą z pomocą mocno podtopionej ludności Muszyny, Powroźnika i Krynicy. Burmistrz Muszyny przesłał na ręce naczelnika OSP serdeczne wyrazy uznania i podziękowanie za sprawnie i skutecznie prowadzoną akcję.(Załącznik nr 12)

Załącznik nr. 12

 

Strona 7

W 1995 roku mieszkańcy oraz strażacy Korzennej przeżywali wiele doniosłych i uroczystych chwil. Pierwsza z nich to prymicje związane z wyniesieniem do godności arcybiskupa, nuncjusza apostolskiego Juliusza Janusza z Łyczanej w parafialnym kościele w Korzennej. Strażacy aktywnie włączyli się nie tylko w prace przygotowujące daną uroczystość, ale także wzięli na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo, ład i porządek w trakcie uroczystych obrzędów liturgicznych jako służba porządkowa. Poczet sztandarowy i kompania honorowa strażaków stanowiły oprawę uroczystości prymicyjnej.

Wspólna fotografia. Pośrodku abp. Juliusz Janusz, pierwszy od lewej gminny komendant OSP Stanisław Wojtarowicz ze sztandarem

Poczet sztandarowy i najbliższa rodzina prymicjanta

Drugim bardzo ważnym, wręcz historycznym wydarzeniem, w które czynnie zaangażowano całą brać strażacką, była wizyta w Korzennej Prezydenta Rzeczpospolitej Lecha Wałęsy. Tego typu uroczystość, gdzie najwyższy dostojnik państwowy składa wizytę w gminie stosunkowo mało znanej szerszej społeczności Małopolski jest zjawiskiem nietuzinkowym. Była to wizyta skoordynowana z pobytem Prezydenta RP w Nowym Sączu a przyjazd do Korzennej był wyrazem szacunku i wdzięczności dla społeczeństwa i władzy gminnej za szerokie wsparcie politycznych dokonań pierwszego Prezydenta III Rzeczpospolitej wybranego w powszechnych wyborach.

Prezydent RP L. Wałęsa w Korzennej

Prezydent RP wśród strażaków

Wraz z upływem czasu starzeniu ulegają nie tylko przedmioty i obiekty materialne, ale także, a może przede wszystkim ludzie. W 1996 roku komendant Julian Pawlikowski, który czterdzieści lat swego aktywnego życia poświęcił straży i wniósł niekwestionowany wkład w jej rozwój, przechodzi w stan spoczynku. Funkcję komendanta gminnego straży przekazuje swojemu następcy Stanisławowi Wojtarowiczowi, który już jako dziecko zdobywał wiedzę i umiejętności strażackie pod czujnym okiem komendanta, oraz swojego ojca, zasłużonego strażaka Juliana Wojtarowicza, odznaczonego w 1997 roku Złotym Znakiem ZOSP.

W 1998 roku Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w uznaniu szczególnych zasług dla umacniania Związku, nadaje druhowi Julianowi Pawlikowskiemu Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza. (Załącznik nr 9)

Załącznik nr. 9

„Nie masz państwa bez społeczeństwa, a społeczeństwa bez zwartej, jedną myślą przejętej, wielkiej gromady obywateli, którzy nie tyle wszystkiego żądać od państwa powinni, ile raczej spełniać wobec niego obowiązek i własnemi dłońmi budowę tego gmachu przeprowadzić...

...Każdy więc, choć na skromnym swym posterunku obywatelskim niech pamięta, że jest włodarzem ojcowizny swojej, że jeśli pracę poświęca otoczeniu, to lepsze jutro dla przyszłych pokoleń zapewnia”.
(Bolesław Chomicz)

Rok 1997 zapisał się jako rok wielkiej powodzi, którą nazwano „powodzią stulecia”. Pod wodą znalazła się znaczna część gminy, w tym także centrum Korzennej. Skutecznie prowadzona akcja przeciwpowodziowa była wielkim wyzwaniem dla całej jednostki strażackiej, a szczególnie nowego, młodego gminnego komendanta OSP Stanisława Wojtarowicza. Zadanie wykonano sprawnie i skutecznie. Tak brzmiała ocena wystawiona strażakom przez władzę gminną i powiatową oraz zwierzchników resortowych, a wyrazem tego były liczne podziękowania.

   

Więcej artykułów…

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

statystyka
Copyright 2009 Straż Pożarna w Korzennej |  by MemfiS