Jubileusz 85 lat powstania OSP oraz 50 lat MDP Korzenna

11 maja długo wyczekiwana data przez strażaków oraz wszystkich pasjonatów i przyjaciół OSP Korzenna. Na ten dzień została zaplanowana uroczystość 85-lecia powstania OSP Korzenna oraz 50-lecie działalności MDP przy OSP Korzenna.

Na uroczystość zostali zaproszeni wszyscy druhowie czynni, wspierający, honorowi, delegacje z innych jednostek OSP oraz wielu znakomitych gości.

Goście, którzy przybyli na uroczystość: Prezes Powiatowy ZOSP RP Paweł Motyka, Członek Zarządu Powiatowego ZOSP RP Marian Wolak, Grzegorz Sudo z OSP Brzezna, który przywiózł relikwie św. Floriana, Księgowa Biura Terenowego ZOSP RP Krystyna Brzyk, Jano Wojciak z DHZ Nowa Lubownia, Wicestarosta Antoni Koszyk, Członek Zarządu Starostwa Powiatowego Zofia Nika, Radny Powiatowy Marcin Bulanda, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Patryk Wicher, Członkowie Honorowi OSP Korzenna: Jan Budnik, Tadeusz Nogaj, Waldemar Olszyński, Andrzej Zięcina, Kierownik Posterunku Policji w Korzennej Adam Sułowicz, Księża: Jan Bajor, Rafał Bocheński, Edward Litacz, Tadeusz Sajdak, Mariusz Węgrzyn, pani Małgorzata Nowakowska, Przewodniczący Rady Gminy Korzenna Szymon Semla.

Delegacje z OSP wraz Pocztami Sztandarowymi: OSP Lipnica Wielka, OSP Janczowa, OSP Jasienna, OSP Biegonice, OSP Moszczenica Wyżna, OSP Kościelisko, OSP Jankowa, OSP Sułków, OSP Jelna, OSP Krużlowa Wyżna, DHZ Nowa Lubownia.

Uroczystość uświetniła orkiestra dęta z OSP Tęgoborze wraz z Tamburmajorkami, 11 pocztów sztandarowych + 2 z OSP Korzenna oraz były król Kaliskiego Barctwa Strzelców Kurkowych w Kaliszu, a zarazem właściciel firmy AGRO- STAR jak również członek honorowy naszej straży.

O godzinie 13:45 wszyscy w szyku maszerowali na Mszę Świętą. Po uroczystej Mszy Świętej, którą sprawowało 7 księży był przemarsz do kapliczki św. Floriana i złożenie wiązanki kwiatów, a następnie przemarsz do amfiteatru. Dowódca uroczystości Naczelnik OSP Korzenna dh Stanisław Wojtarowicz złożył raport dh Pawłowi Motyce Prezesowi Powiatowemu ZOSP RP. Poczet flagowy wciągnął flagę państwową na maszt. Prezes OSP Korzenna dh Janusz Szambelan pokrótce przedstawił długą i trudną historię OSP Korzenna. Po wystąpieniu Prezesa jednostki zostały wręczone odznaczenia Złote, Srebrne, Brązowe Medale za zasługi dla Pożarnictwa, Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Pożarnictwa Ziemi Sądeckiej”, Strażak Wzorowy oraz odznaki za wysługę lat 55, 50, 45 oraz 40 lat.

Starosta Nowosądecki Pan Marek Kwiatkowski postanowił wyróżnić statuetką „Złote Jabłko Sądeckie” firmę „AGRO-STAR” w podziękowaniu za wsparcie budowy systemu bezpieczeństwa na Sądecczyźnie, „Srebrne Jabłko Sądeckie” dostało 9 druhów z OSP Korzenna, na zakup umundurowania bojowego jednostka dostała promesę w wysokości 5000 zł. Wyróżnienia oraz promesę wręczył Wicestarosta Pan Antoni Koszyk oraz Pani Zofia Nika – Członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Korzennej za duże zaangażowanie w akcję Honorowego Krwiodawstwa nadał Medal „Angelus Vitae” Panu Mariuszowi Miłkowskiemu oraz dh Janowi Zarańskiemu za 100% frekwencję podczas akcji krwiodawstwa. Druh Stanisław Wojtarowicz również został odznaczony tym medalem za poświęcony czas, gdyby nie jego zaangażowanie akcji oddawania krwi nie byłoby.

Członkowie Honorowi OSP Korzenna za duże zaangażowanie i działalność społeczną nadali Prezesowi OSP Korzenna druhowi Januszowi Szambelanowi Srebrny Medal „Na Straży”, który wręczyli dh Tadeusz Nogaj, dh Andrzej Zięcina i dh Waldemar Olszyński.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Korzennej za długoletnią pracę z młodzieżą podziękował druhowi Dominikowi Wojtarowiczowi wręczając grawerton.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza przy OSP Korzenna podziękowała swojemu opiekunowi druhowi Dominikowi Wojtarowicz wręczając upominki pamiątkowe: grawerton oraz metalową replikę samochodu pożarniczego Stara 244 GBA 2,5/16, o wymiarach 45cm x 22 cm x 16 cm, która waży około 2,5 kg.

Po odznaczeniach nadszedł czas na przemówienia okolicznościowe. Zaproszeni goście wyrażali swój szacunek dla pracy ochotników, nie tylko tej ratunkowej lecz także tej z młodzieżą i gratulowali tak zacnego jubileuszu 85 lat powstania OSP oraz 50 lat działalności MDP. Druhowie z DHZ Nowa Lubownia odznaczyli dh-ów Janusza Szambelana i Stanisława Wojtarowicza medalami za współpracę III stopnia, która trwa już od kilkunastu lat. Sztandar OSP Korzenna został udekorowany szarfą 85-cio lecia przez druhów ze Słowacji.

Po części oficjalnej i rozformowaniu szyku zaproszeni goście udali się do budynku remizy na poczęstunek a wszyscy zgromadzeni zostali zaproszeni pod wiatę na strażacką grochówkę oraz słowacki gulasz, który gotowali od 8 rano zaprzyjaźnieni druhowie z DHZ Nowa Lubownia. Nie zabrakło również występów artystycznych. Wstąpił Zespół Regionalny Lipniczanie oraz Mali Lipniczanie prezentując przyśpiewki oraz tańce ludowe.

Młodzież z MDP Korzenna przygotowała i zaprezentowała skecz, który w humorystyczny sposób przedstawiał w jakich sytuacjach życiowych dźwięk syreny wzywa strażaka do pomocy. Młodzież wykonała piosenkę do słów napisanych specjalnie na tę okazję do melodii Cleo „Łowcy Gwiazd”. Reżyserią i choreografią zajęła się dha Kinga Nikiel-Bielak.

Wszyscy chętni nie tylko dzieci mogli obejrzeć wozy strażackie, spróbować swoich sił w trafianiu do celu – obrót tarczki dzięki sile strumienia wody z hydronetki, dowiedzieć się co nieco o udzielaniu pierwszej pomocy, ćwiczyć resuscytację na specjalnym fantomie Adasiu, a nawet dać się przenieść na desce ortopedycznej.

Wieczorem zespół Eleganci przygrywali do tańca, zabawa taneczna trwała do późna.

zdjęcia Patrycji Oracz

zdjęcia OSP Korzenna

 

 

statystyka
Copyright 2009 Straż Pożarna w Korzennej |  by MemfiS