Zebranie sprawozdawcze za 2018 rok

W niedzielne przedpołudnie 27 stycznia w remizie OSP Korzenna odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2018 rok.

Na zebranie przybyli strażacy należący do OSP, młodzież MDP oraz zaproszeni goście.

Otwierając zebranie Prezes OSP Janusz Szambelan poprosił o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięć zmarłych strażaków. Następnie przywitał zaproszonych gości i członków honorowych oraz przybyłych na zebranie druhen i druhów.  Przewodniczącym zebrania jednogłośnie został dh Józef Kasprzyk. Przewodniczący podziękował za wybór i poprowadził zebranie zgodnie z porządkiem.

Prezes OSP przedstawił sprawozdanie z działalności OSP Korzenna i plan działania na rok 2019. Na zakończenie sprawozdania podziękował wszystkim za wsparcie finansowe działalności OSP.

Następnie druhna Alicja Turek przedstawiła sprawozdanie z działalności MDP. Dh-na Lucyna Szambelan przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2018 rok oraz plan finansowy na bieżący rok. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh Jan Żuchowicz przedstawił sprawozdanie oraz złożył wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi OSP za 2018 rok.

Następnie była dyskusja i wystąpienia zaproszonych gości.

Po zakończeniu wystąpień zaproszonych gości i dyskusji zostały przyjęte uchwały i wnioski przedstawione przez Komisje Uchwał i Wniosków. Przed zakończeniem zebrania Prezes podziękował za udzielenie absolutorium oraz zaprosił gości i druhów na poczęstunek. Po czym Przewodniczący ogłosił zakończenie zebrania.

statystyka
Copyright 2009 Straż Pożarna w Korzennej |  by MemfiS