Historia

Strona 7

W 1995 roku mieszkańcy oraz strażacy Korzennej przeżywali wiele doniosłych i uroczystych chwil. Pierwsza z nich to prymicje związane z wyniesieniem do godności arcybiskupa, nuncjusza apostolskiego Juliusza Janusza z Łyczanej w parafialnym kościele w Korzennej. Strażacy aktywnie włączyli się nie tylko w prace przygotowujące daną uroczystość, ale także wzięli na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo, ład i porządek w trakcie uroczystych obrzędów liturgicznych jako służba porządkowa. Poczet sztandarowy i kompania honorowa strażaków stanowiły oprawę uroczystości prymicyjnej.

Wspólna fotografia. Pośrodku abp. Juliusz Janusz, pierwszy od lewej gminny komendant OSP Stanisław Wojtarowicz ze sztandarem

Poczet sztandarowy i najbliższa rodzina prymicjanta

Drugim bardzo ważnym, wręcz historycznym wydarzeniem, w które czynnie zaangażowano całą brać strażacką, była wizyta w Korzennej Prezydenta Rzeczpospolitej Lecha Wałęsy. Tego typu uroczystość, gdzie najwyższy dostojnik państwowy składa wizytę w gminie stosunkowo mało znanej szerszej społeczności Małopolski jest zjawiskiem nietuzinkowym. Była to wizyta skoordynowana z pobytem Prezydenta RP w Nowym Sączu a przyjazd do Korzennej był wyrazem szacunku i wdzięczności dla społeczeństwa i władzy gminnej za szerokie wsparcie politycznych dokonań pierwszego Prezydenta III Rzeczpospolitej wybranego w powszechnych wyborach.

Prezydent RP L. Wałęsa w Korzennej

Prezydent RP wśród strażaków

Wraz z upływem czasu starzeniu ulegają nie tylko przedmioty i obiekty materialne, ale także, a może przede wszystkim ludzie. W 1996 roku komendant Julian Pawlikowski, który czterdzieści lat swego aktywnego życia poświęcił straży i wniósł niekwestionowany wkład w jej rozwój, przechodzi w stan spoczynku. Funkcję komendanta gminnego straży przekazuje swojemu następcy Stanisławowi Wojtarowiczowi, który już jako dziecko zdobywał wiedzę i umiejętności strażackie pod czujnym okiem komendanta, oraz swojego ojca, zasłużonego strażaka Juliana Wojtarowicza, odznaczonego w 1997 roku Złotym Znakiem ZOSP.

W 1998 roku Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w uznaniu szczególnych zasług dla umacniania Związku, nadaje druhowi Julianowi Pawlikowskiemu Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza. (Załącznik nr 9)

Załącznik nr. 9

„Nie masz państwa bez społeczeństwa, a społeczeństwa bez zwartej, jedną myślą przejętej, wielkiej gromady obywateli, którzy nie tyle wszystkiego żądać od państwa powinni, ile raczej spełniać wobec niego obowiązek i własnemi dłońmi budowę tego gmachu przeprowadzić...

...Każdy więc, choć na skromnym swym posterunku obywatelskim niech pamięta, że jest włodarzem ojcowizny swojej, że jeśli pracę poświęca otoczeniu, to lepsze jutro dla przyszłych pokoleń zapewnia”.
(Bolesław Chomicz)

Rok 1997 zapisał się jako rok wielkiej powodzi, którą nazwano „powodzią stulecia”. Pod wodą znalazła się znaczna część gminy, w tym także centrum Korzennej. Skutecznie prowadzona akcja przeciwpowodziowa była wielkim wyzwaniem dla całej jednostki strażackiej, a szczególnie nowego, młodego gminnego komendanta OSP Stanisława Wojtarowicza. Zadanie wykonano sprawnie i skutecznie. Tak brzmiała ocena wystawiona strażakom przez władzę gminną i powiatową oraz zwierzchników resortowych, a wyrazem tego były liczne podziękowania.

 

statystyka
Copyright 2009 Straż Pożarna w Korzennej |  by MemfiS