Historia

Strona 10

OSP KorzennaKalendarium ważniejszych wydarzeń i uroczystości

Tradycją zakorzenioną w jednostce OSP jest uroczyste odprowadzanie przez kompanię umundurowanych strażaków z pocztem sztandarowym. na „wieczną wartę” zmarłych członków braci strażackiej oraz członków ich rodzin, jak też osób zasłużonych dla lokalnego środowiska. W ten sposób pożegnano miedzy innymi:

  • Ks. Prałata Michała Nowaka, długoletniego proboszcza parafii.
  • Helenę Olszyńską, nauczycielkę, działaczkę społeczną i matkę chrzestną wozu bojowego OSP w Korzennej.
  • Kazimierza Janusza, długoletniego dyrektora Banku Spółdzielczego w Korzennej.
  • Juliusza Pawlikowskiego, długoletniego gminnego komendanta OSP, który całe swoje życie poświęcił pracy na rzecz rozwoju struktur jednostek pożarniczych w gminie.
  • Stanisława Olszyńskiego ,długoletniego prezesa GS w Korzennej.
  • Rodziców abp. Juliusza Janusza i wiele innych osób, których ze względu na liczbę nie sposób wymienić.

Ważniejsze wydarzenia i uroczystości

1.

1992 rok, 16 sierpnia, uroczyste otwarcie i poświecenie Izby Pamięci OSP

2.

1998 rok, pielgrzymka strażaków do Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. Druhowie OSP Korzenna jako reprezentanci braci strażackiej powiatu nowosądeckiego wręczają podczas Mszy Świętej „Dar Ołtarza”

3.

1999 rok, ogólnopolska pielgrzymka strażaków na Jasną Górę. Odnowienie ślubów strażackich, złożenie „Daru Serc”

4.

2000 rok, zakończenie remontu remizy i boksu garażowego

 

5.

2000 rok, 21 września, udział strażaków w parafialnych uroczystościach związanych z peregrynacją Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej

 

6.

2001 rok, 20 maja, Gminny Zjazd ZOSP RP w Korzennej ponowny wybór dh Stanisława Wojtarowicza na gminnego naczelnika OSP

7.

2001 rok, 5 maja, delegacja OSP z Korzennej bierze udział w obchodach Powiatowego Dnia Strażaka w Niskowej pod Nowym Sączem

8.

2001 rok, 24 czerwca, ponowna pielgrzymka strażaków do Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej

9.

2001 rok, 29 lipca, pielgrzymka do Bazyliki Św. Małgorzaty w Nowym Sączu

10.

2002 rok, 30 września, podpisanie aktu notarialnego przez wójta gminy, dotyczącego przekazania działki pod budowę nowej remizy OSP w Korzennej

11.

2002 rok 20 grudnia, dyrektor KRUS Jan Boroński przekazuje na wyposażenie jednostki OSP torbę ratownictwa medycznego z wyposażenie

12.

2002 rok, 28 grudnia, odznaczenie Brązowym Krzyżem Zasługi gminnego naczelnika OSP, druha Stanisława Wojtarowicza

13.

2003 rok, 11 kwietnia, przekazanie OSP Korzenna na wyposażenie używanego samochodu marki Żuk

14.

2003 rok, październik, Grybów, udział strażaków w szkoleniowych ćwiczeniach zorganizowanych przez Komendę Miejską PSP dla jednostek włączonych w KSRG

15.

2003 rok, 11 listopada, delegacja OSP Korzenna wraz z pocztem sztandarowym bierze udział w Święcie Niepodległości w Marcinkowicach

16.

2004 rok, 1 luty, na zebraniu sprawozdawczym OSP w poczet honorowych członków przyjęci zostali: Andrzej Czerwinski – poseł na Sejm RP, Waldemar Olszynki – radny rady powiatu, Antoni Klimontowski – wiceprezes BS w Grybowie. Członkiem wspierającym został Jan Budnik – wójt gminy.

Od lewej; W Olszyński, A.Klimontowski, A. Czerwiński, J. Budnik

17.

2004 rok, marzec, zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania OSP na okoliczność sporządzenia dokumentów niezbędnych do wstąpienia jednostki do organizacji porządku publicznego

18.

2004 rok, 23 maja, obstalowanie kamiennego cokołu pod figurkę św. Floriana

19.

2004 rok, 7 czerwca, udział sekcji KSRG w ćwiczeniach zorganizowanych na terenie Muzeum Skansenowskiego w Nowym Sączu

20.

2004 rok, 8 sierpnia, delegacja strażaków z pocztem sztandarowym bierze udział w VI Pielgrzymce Strażaków Powiatu Nowosadeckiego do bazyliki św. Małgorzaty w trakcie Odpustu Przemienienia Pańskiego

 

statystyka
Copyright 2009 Straż Pożarna w Korzennej |  by MemfiS