Akcje 2003r.

Akcje 2003Pożary, akcje ratownicze i poza ratownicze rok 2003

1)    7. 01.03r. 9:45 – 11:45 – akcja ratownicza, wyciąganie samochodu z rzeki koło Pawilonu Handlowego w Korzennej. Wojtarowicz Stanisław, Wojtarowicz Krzysztof, Kasprzyk Dominik, Zięba Tomasz, Krasiński Marek.

2)     15.01.03r. 14:30 – 18:00 – usuwanie zatorów lodowych na rzece w Chodorowej i Wojnarowej. Wojtarowicz Stanisław, Rój Rafał, Tabaszewski Marcin, Bajorek Bogdan, Zięba Tomasz, Zięba Piotr, Szambelan Janusz.

3)    13.02.03r. 14:30 – 20:00 – usuwanie śniegu z dachu U. G. Wojtarowicz Stanisław, Szambelan Janusz, Żarnowski Franciszek, Zięba Tomasz, Zięba Piotr, Rój Rafał, Kasprzyk Jan, Kasprzyk Dominik.

4)    28.03. 03r.  11:30 – 15:00 – pożar trawy w Bukowcu. Wojtarowicz Stanisław, Rój Rafał, Zięba Tomasz, Zięba Piotr, Miczołek Janusz, Chramęga Paweł, Kasprzyk Stanisław

5)    8/9.04.03r.  23:45  -  4:00 – pożar budynku mieszkalnego w Lipnicy W. u Kruków,  Wojtarowicz Stanisław, Zięba Tomasz, Zięba Piotr, Kasprzyk Stanisław, Kasprzyk Jan, Rój Rafał, Wolak Artur, Chramęga Paweł.

6)    18.04.03r. 13:30 – 16:00 – pożar budynku mieszkalnego w Posadowej Mogilskiej u pani Filip. Wojtarowicz Stanisław, Wojtarowicz Krzysztof, Wojtarowicz Dominik, Kasprzyk Dominik, Kasprzyk Jan, Wolak Artur, Bieniek Jarosław, Bochuja Sławomir, Zięba Tomasz, Zięba Piotr.

7)    23.04.03r. 17:30 – 21:00 – pożar budynku mieszkalnego w Bukowcu.  Wojtarowicz Stanisław, Wojtarowicz Krzysztof, Wojtarowicz Dominik, Szambelan Janusz, Kasprzyk Dominik, Rój Rafał, Zięba Piotr, Tabaszewski Marcin.

8)    10.05.03r.  1:30 – 9:30 – pożar stodoły w Łęce u pana Chronowskiego. Wojtarowicz Stanisław, Wojtarowicz Krzysztof, Wojtarowicz Dominik, Kasprzyk Jan, Kasprzyk Dominik, Wolak Artur, Miczołek Janusz, Rój Rafał, Bieniek Jarosław, Zięba Tomasz.

9)    6.06.03r.  12:30 – 16:00 – pożar zabudowań gospodarczych w Mogilnie u Zwolenika. Zięba Tomasz, Rój Rafał, Kasprzyk Dominik, Kasprzyk Jan, Wojtarowicz Krzysztof, Wojtarowicz Stanisław.

10)    16.06.03r.  6:00 – 11:00 – pożar stodoły w Wojnarowej u Wiatra. Wojtarowicz Krzysztof, Wojtarowicz Stanisław, Kasprzyk Dominik, Kasprzyk Jan, Wolak Artur, Rój Rafał, Zięba Tomasz, Zięba Piotr, Bieniek Jarosław, Oleksyk Andrzej.

11)    24.06,03r.  1830 – 1930 – wypadek samochodowy w Lipnicy Wielkiej. Wojtarowicz Krzysztof, Wojtarowicz Dominik, Kasprzyk Józef, Kasprzyk Stanisław, Kasprzyk Dominik. Semla Łukasz, Bajorek Bogdan, Oleksyk Andrzej, Szambelan Bogdan.

12)    11.08.03r. 14:30 – 19:00 – pożar stodoły u Gwiżdż w Łyczanej. Wojtarowicz Krzysztof, Wojtarowicz Stanisław, Wojtarowicz Mariusz, Rój Rafał, Bieniek Jarosław, Bieniek Łukasz, Zięba, Marek, Zięba Piotr, Oleksyk Andrzej, Tabaszewski Marcin, Bajorek Bogdan, Wandas Remigiusz.

13)    11.08.03r. 19:30 – 22:00 – podlewanie  stadionu. Wojtarowicz Stanisław, Wojtarowicz Krzysztof, Zięba Tomasz, Bieniek Jarosław, Bajorek Bogdan.

14)    12.08.03r. 20:40 – 21:45 – fałszywy alarm. Wojtarowicz Krzysztof, Kasprzyk Dominik, Rój Rafał, Zięba Tomasz, Bajorek Bogdan Tabaszewski Marcin, Miczołek Janusz.

15)    16.08.03r. 9:00 – 13:00 – pożar zabudowań gospodarczych w Jasiennej. Wojtarowicz Krzysztof, Wojtarowicz Dominik, Kasprzyk Stanisław, Kasprzyk Jan, Zięba Piotr, Zięba Marek, Bieniek Łukasz, Bieniek Jarosław, Rój Rafał, Kakuba Łukasz, Żuchowicz Piotr, Tabaszewski Marcin.

16)    23.08.03r. 14:30 – 18:30 – pożar stodoły w Janczowej u Zubrzyckiego. Wojtarowicz Stanisław, Wojtarowicz Dominik, Wojtarowicz Krzysztof, Miczołek Janusz, Rój Rafał, Kasprzyk Dominik, Kasprzyk Stanisław, Kasprzyk Jan, Zięba Tomasz, Oleksyk Andrzej, Bochuja Sławomir.

17)    20.09.03r. 9:30-14:00 – pożar lasu w Lipnicy Wielkiej - Bukowcu. Wojtarowicz Stanisław, Wojtarowicz Krzysztof, Wojtarowicz Dominik, Szambelan Janusz, Rój Rafał, Bieniek Łukasz, Bieniek Jarosław, Kasprzyk Jan, Tabaszewski Marcin, Wolak Artur. 

18)    22.09.03r. 5:40-12:10 pożar zabudowań gospodarczych Chodorowa u Serafina. Wojtarowicz Krzysztof, Wojtarowicz Stanisław, Kasprzyk Dominik, Kasprzyk Jan, Kasprzyk Stanisław, Zięba Tomasz, Zięba Piotr, Zięba Marek, Bieniek Łukasz, Bieniek Jarosław, Rój Rafał, Wolak Artur, Szambelan Janusz.

19)    31.12.03r. 23:00 - 2:30 (2004 rok) pożar budynku mieszkalnego w Lipnicy Wielkiej. Wojtarowicz Stanisław, Wojtarowicz Dominik, Wojtarowicz Krzysztof, Kasprzyk Jan.

statystyka
Copyright 2009 Straż Pożarna w Korzennej |  by MemfiS