Zebranie sprawozdawcze za 2019 rok

W niedzielne przedpołudnie 2 lutego w remizie OSP Korzenna odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2019 rok.

Otwierając zebranie Prezes OSP Janusz Szambelan przywitał zaproszonych gości oraz przybyłych na zebranie druhen i druhów. W tym roku zagościli u Nas wicewojewoda Małopolski pan Józef Leśniak, Komendant Miejski PSP w Nowym Sączu st. bryg. mag inż. Waldemar Kuźma, przedstawiciele powiatu, Pani Zofia Nika oraz Pan Marcin Bulanda, Pan Wojciech Wideł zastępca kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa, oraz nasi Przyjaciele z Nowe Lubowni na czele z druhem Jano Wojciakiem członkiem Zarządu Krajowej na Słowacji. 

Przewodniczącym zebrania jednogłośnie został dh Józef Kasprzyk. Przewodniczący podziękował za wybór i poprowadził zebranie zgodnie z porządkiem.

Prezes OSP przedstawił sprawozdanie z działalności OSP Korzenna i plan działania na rok 2020. Na zakończenie sprawozdania podziękował wszystkim za wsparcie finansowe działalności OSP.

Dh-na Lucyna Szambelan przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2019 rok oraz plan finansowy na bieżący rok. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh Jan Żuchowicz przedstawił sprawozdanie oraz złożył wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi OSP za 2018 rok.

Następnie była dyskusja i wystąpienia zaproszonych gości, którym bardzo dziękujemy za "dobre słowo" i deklaracje pomocy oraz współpracy z naszą jednostką.

Po zakończeniu wystąpień zaproszonych gości i dyskusji zostały przyjęte uchwały i wnioski przedstawione przez Komisje Uchwał i Wniosków. Przed zakończeniem zebrania Prezes podziękował za udzielenie absolutorium oraz zaprosił gości i druhów na poczęstunek. Po czym Przewodniczący ogłosił zakończenie zebrania.

Warto wspomnieć o zbiórce pieniędzy na leczenie Amelki z Lipnicy Wielkiej, która odbyła się wśród naszych strażaków. Uzbieraliśmy pokaźną kwotę, za co bardzo dziękujemy. Pieniądze wraz z miśkiem strażakiem zostały przekazane przez przedstawicieli naszego Zarządu na ręce Taty Amelki w Lipnicy podczas zorganizowanego koncertu charytatywnego na rzecz Amelki. BARDZO BARDZO DZIĘKUJEMY!!!

Zobacz zdjęcia!

statystyka
Copyright 2009 Straż Pożarna w Korzennej |  by MemfiS