Słowa naszej młodzieży do Wójta oraz Przewodniczącego Rady

Nasza młodzież wzięła sprawy w swoje ręce i napisała pismo do Wójta jak i Radnego Gminy Korzenna:

 

Szanowny Panie Wójcie

Jednostka OSP Korzenna, a w szczególności my - młodzi strażacy, jesteśmy wdzięczni za troskę, jaką Pan, szczególnie w ostatnich dniach, nam okazuje. Jednocześnie chcieliśmy poinformować, że OSP Korzenna to jedna wielka rodzina. To właśnie dzięki naszemu Zarządowi możemy czuć się jak w domu. Jesteśmy wdzięczni Zarządowi, który nas - młodzież zachęcił i wlał w nasze serca tę miłość, jaką jest służba Bogu i bliźniemu. Dzięki starszym kolegom jesteśmy bardzo dobrze wyszkoleni, co można zauważyć podczas licznych akcji ratowniczo-gaśniczych. To na nas nasz Zarząd buduje trzon jednostki, więc Pańskie obawy o naszą OSP są bezpodstawne. Chcemy Pana poinformować, że wszelkie informacje o sytuacji między Panem a naszą Jednostką są nam strażakom przekazywane przez nasz Zarząd na bieżąco. Co do spotkania, które Pan organizował, podjęliśmy wspólnie decyzje o nieuczestniczeniu w nim ze względu na panujące obostrzenia i sprawę skierowaną do sądu. Nikt nas do niczego nie zmuszał, nikt nie zabraniał udziału w spotkaniu, ani też nikt nikogo się nie bał. Chcieliśmy się zwrócić także do Pana Przewodniczącego Rady Gminy Korzenna, ponieważ to Pan Wójt nas zapraszał na spotkanie i to z nim prowadziliśmy naszą rozmowę, a nie z Panem, więc uważamy, że wszelkie Pana złośliwe komentarze i opinie kierowane pod naszym adresem są nie na miejscu.
Panie Wójcie, dziękujemy jeszcze raz za troskę i mamy prośbę: jeżeli Pan nie pomagał w tworzeniu tej Jednostki, to niech Pan nie niszczy tego, co zostało stworzone przez ludzi dobrej woli.

młodzi strażacy OSP Korzenna

statystyka
Copyright 2009 Straż Pożarna w Korzennej |  by MemfiS