Zebranie sprawozdawczo - wyborcze

14 marca 2021 roku w naszej jednostce odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

 

W zebraniu wzięli udział:
Paweł Rola - Komendant Oddzialu Gminnego ZOSP RP.
Wojciech Wideł -Z-ca Kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Waldemar Olszyński- Członek honorowy OSP Korzenna
Na zebraniu zostało złożone sprawozdanie z działalności, finansowe oraz komisji rewizyjnej za rok 2020, oraz przedstawiono plan pracy i plan finansowy na 2021 rok. Absolutorium dla Zarządu za 2020 rok zostało przyjęte jednogłośnie.
Ponadto wybrano nowych członków Zarządów oraz Komisji Rewizyjnej w poniższym składzie

ZARZĄD:
Prezes- Janusz Szambelan
Z-ca Prezesa- Jarosław Bieniek
Naczelnik- Stanisław Wojtarowicz
Z-ca Naczelnika- Jakub Kapała
Skarbnik- Lucyna Szambelan
Sekretarz- Paweł Kantor
Kronikarz- Jakub Kantor
Gospodarz- Piotr Kubisz
Członek zarządu- Mateusz Bielak

KOMISJA REWIZYJNA:
Przewodniczący- Jan Żuchowicz
Sekretarz- Wojciech Kantor
Członek Komisji Rewizyjnej- Andrzej Oleksyk

Staremu Zarządowi dziękujemy a Nowemu gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

zdjęcie poglądowe: archiwum ospkorzenna.pl
statystyka
Copyright 2009 Straż Pożarna w Korzennej |  by MemfiS