Szkolenie i ćwiczenia w Szkole

 

 

 

 

 

Symulacja pożaru była głównym elementem praktycznego sprawdzenia przygotowania szkoły do ewakuacji.

W dniu 16 października br. przeprowadzono ćwiczenia ewakuacyjne Zespołu Szkół w Korzennej współorganizowane przez PSP Nowy Sącz, OSP Korzenna oraz Kierownictwo Zespołu Szkół w Korzennej.


Podczas części teoretycznej ćwiczenia szczegółowo omówiono zasady ewakuacji z obiektów użyteczności publicznej - wykład poprowadził kpt. Arkadiusz Nosal z sekcji Ratownictwa Chemicznego JRG nr 1 PSP W Nowym Sączu, a także zapoznano zgromadzonych z procedurą ewakuacji szkoły – Dyrektor Zespołu Szkół – mgr Agnieszka Miłkowska

Praktycznym sprawdzeniem przygotowania szkoły do ewakuacji było symulowane zdarzenie powstania pożaru . Po wyprowadzeniu do pobliskiej sali gimnastycznej dzieci do akcji wkroczyli druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Korzennej. Zadaniem strażaków było przeszukanie wszystkich pomieszczeń szkolnych. Jak się okazało w jednej Sali lekcyjnej znaleziono dziewczynkę, która była nieprzytomna. Szybko zabrano ją w bezpieczne miejsce i udzielono pierwszej pomocy przeprowadzonej przez druha Janusza Miczołka , który na co dzień pracuje w Pogotowiu Ratunkowym w Nowym Sączu. Na szczęcie dziewczynka przeżyła i jej życiu nic nie zagrażało. Akcja strażacka przebiegła niezwykle sprawnie i została nagrodzona gromkimi brawami przez uczniów i nauczycieli. Po raz kolejny udowadniając wysokie wyszkolenie druhów z jednostki OSP KORZENNA, zaś same ćwiczenia potwierdziły dobre przygotowanie szkoły do przeprowadzenia ewakuacji.

W ćwiczeniach udział brali: Dominik Wojtarowicz, Stanisław Wojtarowicz, Jarosław Bieniek, Przemysław Zając, Mateusz Bielak, Dominik Kasprzyk, Janusz Miczołek.
Zobacz Zdjęcia!

statystyka
Copyright 2009 Straż Pożarna w Korzennej |  by MemfiS