Przekazanie Sztandaru do Klasztoru na Jasnej Górze

W 2011 roku Koło Kombatantów w Korzennej zwróciło się do naszej jednostki z prośbą o przechowanie i zabezpieczenie przed zniszczeniem Sztandaru Koła Kombatantów. Jako Straż Pożarna ( formacja mundurowa) znamy wartość Sztandaru i potrafimy traktować go z należytym szacunkiem. Kombatanci dysponowanie Sztandarem pozostawili w gestii Zarządu OSP Korzenna, lecz Ich wolą było to, aby strażacy złożyli ten Sztandar po 2020 roku w Klasztorze Jasnogórskim w Częstochowie jako wotum dla Matki Boskiej Częstochowskiej za opiekę i pomoc w przeżyciu ciężkich chwil okupacji. Realizując prośbę Koła Kombatantów w Korzennej dotyczącą Sztandaru, oraz uchwałę nr 9/2011 z dnia 15.05.2011r. Zarząd OSP w Korzennej w dniu 9.09.2023 r. w/w Sztandar został przekazany do Klasztoru Jasnogórskiego w Częstochowej.

statystyka
Copyright 2009 Straż Pożarna w Korzennej |  by MemfiS