11 młodych osób zasiliło szeregi naszej MDP

 

Jak co roku, przy okazji ferii zimowych, został zorganizowany nabór dla osób, które chciałyby zasilić szeregi naszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

W okresie ferii zimowych odbywały się szkolenia dla nowych członków MDP. Uczestniczyło w nim w sumie 11 osób. Młodzi druhowie zapoznali się z wiedzą teoretyczną, którą każdy strażak powinien posiadać.

Odbyli także ćwiczenia praktyczne z zakresu pierwszej pomocy, musztry, rozwinięcia bojowego.

24 lutego miał miejsce egzamin, z którego wszyscy otrzymali wynik pozytywny, stając się pełnoprawnymi członkami MDP Korzenna.

Z tego miejsca bardzo dziękujemy młodzieży za poświęcony czas oraz za chęć wstąpienia w nasze szeregi. Dziękujemy druhnom oraz druhom z naszej jednostki za przeprowadzenie szkoleń oraz Prezesowi i Naczelnikowi za przeprowadzenie egzaminu.

statystyka
Copyright 2009 Straż Pożarna w Korzennej |  by MemfiS