Akcje 2009r.

1. 26.01. 2009r. 1740 – 1840wypadek samochodowy w Siedlcach – Wojtarowicz

Stanisław, Wojtarowicz Dominik, Wojtarowicz Wojciech, Oleksyk Andrzej, Zarański

Jan, Bieniek Jarosław, Zając Przemysław, Kasprzyk Dominik

2. 04.02.2009r. 1030 – 1130 pomoc pogotowiu ratunkowemu w transporcie chorego

w Lipnicy W. – Wojtarowicz Krzysztof, Wojtarowicz Dominik, Zarański Jan, Zięba Tomasz, Zięba Marek

3. 26.02.2009r. 1500 – 1600wypadek w Siedlcach – Wojtarowicz Krzysztof, Kasprzyk

Dominik, Mokrzycki Marek, Bielak Mateusz, Bajorek Bartosz, Zając Przemysław, Szambelan Janusz, Grochot Jakub, Bieniek Jarosław, Wojtarowicz Dominik

4. 02.03.2009r. 700- 750 wypadek w Korzenna k/ Olchawskiego – Miczołek Janusz,

Wojtarowicz Krzysztof, Kasprzyk Józef, Szambelan Janusz, Zając Przemysław, Rams

Mirosław

5. 11.03.2009r. 725 – 840 wypompowywanie wody z piwnic w Wojnarowej – Miczołek

Janusz, Wojtarowicz Dominik, Kasprzyk Józef, Szambelan Janusz, Wojtarowicz Krzysztof, Zając Przemysław, Zięba Tomasz

6. 19.03.2009r. 1610 – 1640pożar samochodu u Wandas Antoni – Wojtarowicz Wojciech,

Zając Przemysław, Zarański Jan, Bieniek Jarosław, Mokrzycki Marek, Bielak Mateusz

7. 25.03.2009r. 710 – 810 - wypadek samochodowy w Niecwi kierowca ranny –

Wojtarowicz Wojciech, Wojtarowicz Dominik, Zając Przemysław, Bielak Mateusz,

Szambelan Janusz

8. 13.04.2009r. 1440 – 1530 – pożar zabudowań garażowo-gospodarczych u Andrzej Zając

Łyczana 9 – Wojtarowicz Stanisław, Zarański Jan, Bielak Mateusz, Zając Przemysław, Stawiarski Szczepan, Zięba Tomasz

9. 19.04.2009r. 1410- 1510 – wypadek w Korzennej (pod Trzycierz)- Szambelan Janusz,

Szambelan Krzysztof, Zając Przemysław, Zarański Jan, Wojtarowicz Dominik, Wojtarowicz Wojciech, Bielak Mateusz, Bieniek Jarosław, Stawiarski Szczepan, Kasprzyk Józef, Kasprzyk Dominik

10. 13.05.2009r. 204 - 450pożar budynku mieszkalnego w Librantowej 111 – Zając

Przemysław, Zarański Jan, Wojtarowicz Dominik, Miczołek Janusz, Bieniek Jarosław,

Wojtarowicz Stanisław

11. 12.06.2009r. 2210 – 2240 pożar śmieci na cmentarzu w Korzennej – Szambelan Janusz,

Wojtarowicz Krzysztof, Wojtarowicz Stanisław, Wojtarowicz Dominik, Kasprzyk Dominik, Bieniek Jarosław, Zarański Jan, Bielak Mateusz, Stawiarski Szczepan, Grochot Jakub

12. 25.06.2009r. 1950 – 2030pożar kotłowni w budynku mieszkalnym w Librantowej

Szambelan Janusz, Wojtarowicz Stanisław, Wojtarowicz Dominik, Bieniek Jarosław,

Zarański Jan, Grochot Jakub

13. 27.06.2009r. 310 550 - wylanie rzeki w Wojnarowej – Wojtarowicz Krzysztof,

Wojtarowicz Stanisław, Bieniek Jarosław, Miczołek Janusz, Kasprzyk Dominik

14. 27.06.2009r.1545 – 1630 - czyszczenie studni u Marian Pękała Korzenna

( pod Trzycierz) – Szambelan Janusz, Wojtarowicz Dominik

15. 27/28.06.2009r. 2315 – 100wylanie rzeki w Wojnarowej – Wojtarowicz Stanisław,

Wojtarowicz Dominik, Szambelan Janusz, Szambelan Krzysztof, Bieniek Jarosław,

Stawiarski Szczepan, Kasprzyk Dominik, Bielak Mateusz, Zarański Jan, Grochot Jakub,

Mokrzycki Marek, Bajorek Bartosz, Zięba Marek.

16. 28.06.2009r. 1915 – 2110wzmacnianie wałów p.powodziowych w Nowym Sączu

na ul. Jagodowej boczna od Dunajcowej – Wojtarowicz Stanisław, Wojtarowicz Dominik, Szambelan Janusz, Kostecki Stanisław, Bieniek Jarosław, Kasprzyk Dominik, Miczołek Janusz, Bielak Mateusz

17. 30.06.2009r. 1645-1800 – czyszczenie studni jednej u pana Szambelan Janusz – Szambelan Janusz, Wojtarowicz Stanisław

18. 01.07.2009r.1630-1900 - czyszczenie dwóch studni u Pana Żuchowicz Jan , Szambelan Janusz – Wojtarowicz Stanisław, Szambelan Janusz

19. 02.07.2009r.1900-2000 - usuwanie szerszeni u p. Kucharska Krystyna, Słowikowa 35- Wojtarowicz Stanisław, Szambelan Janusz, Klimek Mateusz, Bielak Mateusz.

20. 15.07.2009 r. 1730-1810 – czyszczenie studni u pana Węgrzynowski Władysław – Wojtarowicz Stanisław, Bielak Mateusz, Bajorek Bartosz

21. 15.07.2009 r. 1810-1850 – czyszczenie studni u pana Gwiżdż – Wojtarowicz Stanisław, Bielak Mateusz, Bajorek Bartosz

22. 15.07.2009 r. 1850-1940 – czyszczenie studni u pana Zięcina Adam – Wojtarowicz Stanisław, Bielak Mateusz, Bajorek Bartosz

23. 18.07.2009 r. 1440-1840 – wypadek samochodowy w Mogilnie,(jedna osoba zmarła w szpitalu) zderzenie dwóch samochodów – Szambelan Janusz, Bajorek Bartosz, Bielak Mateusz, Kasprzyk Dominik, Wojtarowicz Stanisław; żuk: Wojtarowicz Dominik, Wojtarowicz Krzysztof, Kasprzyk Józef, Grochot Jakub, Tabaszewski Marcin.

24. 25.07.2009r. 2000 – 2100usuwanie gniazda szerszeni u pana Cebula Antoni Łyczana –

Wojtarowicz Stanisław, Szambelan Janusz

25. 30.07.2009r. 1915 – 2100 – wypompowanie studni u pani Lucyna Lassa w Wojnarowej,

usuwanie szerszeni u państwa Masztalerz w Lipnicy W. – Wojtarowicz Stanisław,

Szambelan Janusz, Klimek Mateusz, Bielak Mateusz

26. 1.08.2009r. 1715 – 2045 – odpust w Krużlowej

27. 2.08. 2009r. 815 – 1130 - odpust w Nowym Sączu

28. 4. 08. 2009r. 1900 – 1950 – wypompowanie studni u pani Lucyny Lassa – Szambelan Janusz, Śpiewak Marcin, Wojtarowicz Stanisła

29. 5.08.2009r. 1910 – 2025wypompowanie studni u p. L. Lassa, usuwanie szerszeni

u pana Kozera Bogdan Wojnarowa – Szambelan Janusz, Wojtarowicz Stanisław,

Klimek Mateusz

30. 6.08.2009r. 1850 – 2010 - wypompowanie studni u pana Uszko Andrzej, usuwanie

os i szerszeni u pana Kasprzyk Andrzej Teluszowa – Wojtarowicz Stanisław,

Szambelan Janusz, Klimek Mateusz, Bielak Mateusz

31. 11.08.2009r. 1801 – 1846 – zerwana linia wysokiego napięcia w Lipnicy wielkiej – Wojtarowicz Stanisław, Wojtarowicz Dominik, Stawiarki Szczepan, Zając Przemysław, Bielak mateusz, Grochot Jakub, Bajorek Bartosz

32. 13.08.2009r. 1930 – 2010usuwanie gniazda szerszeni u pani Truty Janina Lipnica

Wielka 410 – Wojtarowicz Stanisław, Śpiewak Marcin, Szambelan Janusz,

Wojtarowicz Paulina

33. 17.08.2009r. 700-730 – wypadek na Podtrzycierzu (p. Świerad Beata) – Wojtarowicz Stanisław, Wojtarowicz Krzysztof, Wojtarowicz Dominik, Wojtarowicz Wojciech, Miczołek Janusz, Zarański Jan, Zając Przemysław, Stawiarski Szczepan, Bielak Mateusz, Szambelan Janusz.

34. 19.08.2009r. 1930-2100 – usuwanie gniazda szerszeni u pani Szwarga – Wojtarowicz Stanisław, Wojtarowicz Wojciech, Wojtarowicz Paulina, Szambelan Janusz.

35. 20.08.2009 1700-2120 – praca z zwyżką przy kościele, wycinanie drzewa koło pana Borońskiego Artura, usuwanie szerszeni w Bukowcu – Wojtarowicz Stanisław, Szambelan Janusz, Bielak Mateusz, Bajorek Bartosz, Wojtarowicz Wojciech.

36. 22.08.2009r. 1645-1730 – pożar na strychu budynku mieszkalnego w Koniuszowej – Wojtarowicz Stanisław, Wojtarowicz Dominik, Wojtarowicz Wojciech, Bajorek Bartosz, Bielak Mateusz, Mokrzycki Marek, Zarański Jan, Grochot Jakub.

37. 23.08.2009r. 550-930 – podtopienie u pana Kachel Marek - Wojtarowicz Stanisław, Bielak Mateusz, Bajorek Bartosz, Bieniek Jarosław,

38. 2308.2009r. 550-930 – podtopienie cieplarni u pana Honor Stanisław – Wojtarowicz Wojciech, Wojtarowicz Krzysztof, Wojtarowicz Dominik, Zarański Jan, Szambelan Janusz.

39. 23.08.2009r. – wypompowywanie wodu u Zięba Tomasz - Wojtarowicz Wojciech, Wojtarowicz Krzysztof, Wojtarowicz Dominik, Zarański Jan, Szambelan Janusz.

40. 23.08.2009r. – zabezpieczenie budynku gospodarczego przed zalaniem u pana Kasprzyk Stanisław - Wojtarowicz Wojciech, Wojtarowicz Krzysztof, Wojtarowicz Dominik, Zarański Jan, Szambelan Janusz, Wojtarowicz Stanisław, Bielak Mateusz, Bajorek Bartosz, Bieniek Jarosław.

41. 24.08.2009r. 1918-2006 – wypompowanie dwóch studni u pana Miczołek Jan – Janusz Miczołek, Janusz Szambelan, Wojtarowicz Stanisław

42. 24.08.2009r. 2008-2103 – wypompowywanie wody z piwnic w budynku byłej lecznicy - Janusz Miczołek, Janusz Szambelan, Wojtarowicz Stanisław

43. 27.08.2009r. 1950- 2040 – wypompowanie studni u pani Kakuba Irena Korzenna- Wojtarowicz Stanisław, Szambelan Janusz

44. 28.08.2009r. 2000 – 2040 – usuwanie szerszeni u pana Wrona Robert Posadowa - Szambelan Janusz, Wojtarowicz Stanisław, Bielak Mateusz

45. 28.08.2009r. 2045 – 2130 – usuwanie szerszeni u pana Duran Kazimierz Korzenna – Szambelan Janusz, Wojtarowicz Stanisław, Bielak Mateusz

46. 29.08 2009r. 1930 – 2020 - usuwanie szerszeni u pana Gygiel Wiesław Jasienna – Wojtarowicz Stanisław, Wojtarowicz Paulina, Wojtarowicz Monika

47. 06.09.2009r 1300-2200 – zabezpieczenie I Festynu Rodzinnego w Lipnicy Wielkiej – Wojtarowicz Stanisław, Wojtarowicz Paulina, Grochot Jakub, Bielak Mateusz, Klimek Mateusz, Bajorek Bartosz

48. 07.09.2009r. 1940-2040 – usuwanie szerszeni u pana Mokrzycki Ireneusz korzenna – Wojtarowicz Stanisław, Szambelan Janusz, Wojtarowicz Paulina, Szambelan Krzysztof

49. 08.09.2009r. 2000-2030 – usuwanie szerszeni u pana Mokrzycki Zbigniew Korzenna – Wojtarowicz Stanisław, Wojtarowicz Paulina

50. 10.09.2009r. 1915-2040 – usuwanie szerszeni w Szkole Podstawowej w Łyczanej – Wojtarowicz Stanisław, Klimek Mateusz, Bielak Mateusz, Bajorek Bartosz, Śpiewak Anna.

51. 19.09.2009r. 1845-1940 – usuwanie szerszeni u pana Gołąb Józef, Łęka 72 – Wojtarowicz Stanisław, Klimek Mateusz, Bielak Mateusz, Baran Jan.

52. 29.09.2009r. 1700 – 1800 - wypadek w Miłkowej – Wojtarowicz Krzysztof, Wojtarowicz Stanisław, Zając Przemysław, Zarański Jan, Bielak Mateusz, Mokrzycki Marek

53. 15.10.2009r. 945 – 1120 - usuwanie zwalonych drzew na drodze Łyczana, Janczowa, Miłkowa – Wojtarowicz Stanisław, Wojtarowicz Dominik, Bieniek Jarosław, Zając Przemysław, Kasprzyk Dominik, Bielak Mateusz

54. 15.10.2009r. 1122 – 1358pożar budynku mieszkalnego u pana Zaczyk w Koniuszowej - Wojtarowicz Stanisław, Wojtarowicz Dominik, Bieniek Jarosław, Zając Przemysław, Kasprzyk Dominik, Bielak Mateusz

55. 15.10.2009r. 1538- 1719usuwanie zwalonych drzew na drodze Siedlce. Miłkowa, Przydonica - Wojtarowicz Stanisław, Wojtarowicz Dominik, Bieniek Jarosław, Zając Przemysław, Kasprzyk Dominik, Bielak Mateusz

56. 16.10.2009r. 830 – 1120 – inspekcja gotowości bojowej i ćwiczenia w szkole w Korzennej (próbna ewakuacja) - Wojtarowicz Stanisław, Wojtarowicz Dominik, Bieniek Jarosław, Zając Przemysław, Kasprzyk Dominik, Bielak Mateusz

57. 16.10.2009r. 1126 – 1315 – usuwanie połamanych drzew na drodze Łęka, Koniuszowa, Mogilno - Wojtarowicz Stanisław, Wojtarowicz Dominik, Bieniek Jarosław, Zając Przemysław, Kasprzyk Dominik, Bielak Mateusz

58. 22.10.2009r. 900 – 1430powiatowe ćwiczenia KSRG w Grybowie pod kryptonimem „STOLBUT 2009” – Wojtarowicz Stanisław, Szambelan Janusz, Grochot Jakub, Bielak Mateusz, Zając Przemysław, Bochuja Paweł

59. 24.10.2009r. 800 – 900wypadek samochodowy (śmierć poniósł rowerzysta) w Wojnarowej – Kasprzyk Józef, Wojtarowicz Dominik, Zając Przemysław, Bieniek Jarosław, Bajorek Bartosz

60. 03.11.2009r. 1020 – 1120pożar śmieci na cmentarzu w Korzennej – Bielak Mateusz, Zając Przemysław, Miczołek Janusz, Bajorek Bartosz

61. 29.12.2009r. 1855 – 2055 – wypadek samochodowy w Wojnarowej (śmierć poniosła jedna osoba, 4 zostały ranne) – Kasprzyk Jan, Kasprzyk Dominik, Kasprzyk Józef, Klimek Mateusz, Bajorek Bartosz, Bieniek Jarosław, Zarański Jan, Miczołek Janusz, Wojtarowicz Dominik

62. 31.12.2009r. 220 – 430 – pożar klubu w Łęce – Wojtarowicz Dominik, Wojtarowicz Wojciech, Kasprzyk Józef, Kasprzyk Dominik, Stawiarki Szczepan, Zając Przemysław, Zarański Jan, Bieniek Łukasz, Bieniek Jarosław, Miczołek Janusz

 

 

 

statystyka
Copyright 2009 Straż Pożarna w Korzennej |  by MemfiS