Ciąg szkoleń i ćwiczeń dla najmłodszych

W okresie ferii zimowych kolejny raz przeprowadzony został nabór na członków do młodzieżowej drużyny pożarnicze w naszej jednostce. Przez dwa tygodnie dwudziestu uczestników - szóstoklasistów bierze udział w szkoleniu teoretycznym i praktycznym prowadzonym przez Druhów naszej jednostki. Szkolenie ma na celu nauczenie i pokazanie na czym polega działalność straży pożarnej. 

Te tematy są poruszane:
1) Organizacja ochotniczych straży pożarnych 
2) Musztra 
3) Profilaktyka pożarowa
4) Szkolenie medyczne
5) Proces spalania a pożar
6) Gaszenie pożarów
7) Odzież ochronna, specjalna i uzbrojenie osobiste
8) Środki gaśnicze 
9) Podręczny sprzęt gaśniczy 
10) Węże, armatura wodna, sprzęt do podawania piany, motopompy i autopompy
11) Sprzęt ratowniczy i pomocniczy 
12) Samochody pożarnicze 
13) Łączność i alarmowanie 

Po przejściu przez szereg tych zagadnień dzieci będą musiały zdać egzamin przygotowany przez Zarząd OSP w Korzennej. Tak że już dzisiaj życzymy wszystkim uczestnikom pozytywnych wyników.

Zobacz Zdjęcia!

 

statystyka
Copyright 2009 Straż Pożarna w Korzennej |  by MemfiS