Akcje 2010r.

AKCJE RATOWINICZE W 2010 ROKU

1. 06. 01.2010 r. 1030 – 1230 – wypadek Niecew – Kasprzyk Dominik, Krasiński Marek, Zięba Tomasz, Bielak Mateusz.

2.
14.01.2010 r. 1430 – 1620 – drzewo Mogilno szkoła – Wojtarowicz Stanisław, Bielak Mateusz, Kasprzyk Dominik, Miczołek Janusz.

3.
19.01.2010r. 800 – 1700 – brak prądu Korzenna szkoła – Wojtarowicz Stanisław, Bielak Mateusz.

4.
28.03.2010r. 2130 – 2220 – pożar trawy u pana Sierotowicza, – Wojtarowicz Stanisław, Wojtarowicz Dominik, Wojtarowicz Wojciech, Kasprzyk Józef, Kasprzyk Dominik, Bieniek Jarosław, Bajorek Bartosz, Zając Przemysław, Bielak Mateusz, Szambelan Janusz, Zarański Jan, Krasiński Marek.

5.
30.03.2010r. 920 – 1130 – usuwanie oleju rozlanego na drodze Korzenna -> Nowy Sącz – Szambelan Janusz, Zięba Tomasz, Bielak Mateusz, Bajorek Bartosz, Tabaszewski Marcin, Miczołek Janusz.

6.
09.05.2010r. 1000 – 1100 – udrażnianie mostu na rzece Łyczanianka k. Węgrzynowskiego - Wojtarowicz Stanisław, Wojtarowicz Dominik, Wojtarowicz Wojciech, Zarański Jan, Kasprzyk Józef, Kasprzyk Dominik, Krasiński Marek, Bochuja Paweł, Grochot Jakub, Klimek Mateusz, Bielak Mateusz, Zając Przemysław, Stawiarski Szczepan, Bieniek Jarosław

7.
13.05.2010r. 1730 – 1808 - pożar samochodu osobowego w garażu u pana Jarzmik – Kasprzyk Dominik, Zięba Tomasz, Zając Przemysław, Bajorek Bartosz, Klimek Mateusz, Szambelan Janusz, Bieniek Jarosław, Grochot Jakub, Wojtarowicz Krzysztof

8. 16.05.2010r. 957- 1140usuwanie powalonego drzewa z drogi powiatowej w Lipnicy Wielkiej koło pana Bulanda K. – Wojtarowicz Stanisław, Wojtarowicz Wojciech Kasprzyk Dominik, Stawiarski Szczepan, Zając Przemysław, Grochot Jakub

9. 17.05.2010r. 105 – 630przybór wody w miejscowości Niecew, Wojnarowa i Korzenna - Wojtarowicz Stanisław, Wojtarowicz Dominik, Bieniek Jarosław, Kasprzyk Józef, Kasprzyk Dominik, Stawiarski Szczepan, Bajorek Bartosz,

10. 17.05.2010r. 715 – 940 - wypompowywanie wody z piwnic budynku mieszkalnego u pana Kubisz A. – Kasprzyk Dominik, Bieniek Jarosław, Grochot Jakub, Tabaszewski Marcin, Bajorek Bartosz

11. 17.05.2010r. 950 - 1040 -
wypompowywanie wody z piwnic budynku mieszkalnego u pani Konar M. – Kasprzyk Dominik, Bieniek Jarosław, Grochot Jakub, Tabaszewski Marcin, Bajorek Bartosz

12. 17.05.2010r. 1050 – 1130 -
wypompowywanie wody z piwnic budynku mieszkalnego u pana Zięba T. – Kasprzyk Dominik, Bieniek Jarosław,   Grochot Jakub, Tabaszewski Marcin, Bajorek Bartosz

13. 17.05.2010r. 1130 – 1230 - wypompowywanie wody z piwnic budynku Bazy Magazynowej G.S. Korzenna – Kasprzyk Dominik, Bieniek Jarosław, Grochot Jakub, Tabaszewski Marcin, Bajorek Bartosz

14. 17.05.2010r. 1245 – 1335 -
wypompowywanie wody z piwnic budynku mieszkalnego u pana Łaś L. – Kasprzyk Dominik, Bieniek Jarosław, Grochot Jakub, Tabaszewski Marcin, Bajorek Bartosz

15.
17.05.2010r. 1550 – 1710usuwanie drzew z drogi powiatowej Niecew – Podole Górowa w Lipnicy Wielkiej – Wojtarowicz Stanisław, Kasprzyk Dominik, Zając Przemysław, Tabaszewski Marcin, Żuchowicz Michał, Miczołek Janusz, Grochot Jakub

16. 17.05.2010r. 1840 – 2010usuwanie zatoru na rzece koło pana Świerad J. - Wojtarowicz Stanisław, Kasprzyk Dominik, Kubisz Piotr, Zając Przemysław, Grochot Jakub, Zarański Jan, Tabaszewski Marcin

17. 19.05.2010r. 730 – 1630wyjazd do Nowego Sącza – usuwanie skutków powodzi - Wojtarowicz Dominik, Bieniek Jarosław, Grochot Jakub, Wojtarowicz Wojciech, Zając Przemysław, Kasprzyk Dominik, Żuchowicz Michał

18. 19.05.2010r. 2011 – 2130wypompowanie wody z piwnic u pana Świerad P. – Tabaszewski Marcin, Kasprzyk Dominik, Wojtarowicz Stanisław, Zając Przemysław, Szambelan Janusz

19. 20.05.2010r. 2010wyjazd strażaków do zabezpieczenia wałów w Bochni – Bieniek Jarosław, Zając Przemysław, Klimek Mateusz, powrót w dniu 21.05.2010r. o godzine1000

20. 21.05.2010r. 2020 – 2150
wypompowanie wody z piwnic budynku mieszkalnego u pana Klimek A. – Wojtarowicz Stanisław, Szambelan Janusz, Kasprzyk Dominik

21. 23.05.2010r. 1219 – 1337 -
kolizja trzech samochodów w Siedlcach – Wojtarowicz Stanisław, Wojtarowicz Dominik, Wojtarowicz Wojciech, Kasprzyk Józef, Kasprzyk Dominik, Szambelan Janusz, Bielak Mateusz, Bielak Dariusz, Klimek Mateusz, Zając Przemysław, Zarański Jan, Krasiński Marek, Oleksyk Andrzej

22. 30.05.2010r. 1500 – 1700 – obstawa meczu w Korzennej – Jarosław Bieniek, Janusz Miczołek, Dominik Wojtarowicz, Przemek Zając, Anna Śpiewak, Mateusz Klimek.

23.
3-4.06.2010r. 2230 – 2130 – zabezpieczenie budynków mieszkalnych i gospodarczych; usuwanie zatorów na rzece; udrażnianie przepustów; napełnianie worków piaskiem; budowa wału z worków z piaskiem; dostarczanie worków z piaskiem; wypompowywanie piwnic u:- Kubisz S, Forczek K, Honor S, Łukasik T, Zając Z, Forczek Cz, Stechuła W, Szambelan B. – od 2230-2130 : Grochot Jakub, Kasprzyk Dominik, Bielak Mateusz, Bielak Dariusz, Bajorek Bartosz, Zając Przemysław, Stawiarski Szczepan, Żuchowicz Michał, od 2230-600 : Wojtarowicz Stanisław, Szambelan Janusz, Zarański Jan, Kostecki Stanisław, Bieniek Jarosław, Baran Jan, Mokrzycki Marek, Grochot Mirosław, od 800-2130 : Wojtarowicz Dominik, Żuchowicz Jan, Żuchowicz Tomasz, Kubisz Piotr, Wojtarowicz Wojciech, Kantor Paweł, Tabaszewski Marcin, Olszyński Patryk, Wojtarowicz Krzysztof, od 1500-2130 : Wojtarowicz Stanisław, Szambelan Janusz, Klimek Mateusz, Szambelan Krzysztof, Bieniek Jarosław

24.
05.06.2010r. 1000 – 0030 – wyjazd do Nowego Sącza (STAR): wypompowywanie wody z piwnic w Świniarsku i Chełmcu u:- Płachta I. ; Dominik J. ; Pawlikowski J; Frycowa sklep „Groszek”; Bartkowski W. – Wojtarowicz Stanisław, Bieniek Jarosław, Zając Przemysław, Kasprzyk Józef

25.
05.06.2010r. 1000-2350 – usuwanie skutków powodzi (LUBLIN) : wypompowywanie studni i piwnic, ewakuacja zwierząt u: Jawor A,; Jawor K,; Grygiel P,; Tabaszewski M,; Jasiński M,; Ośrodek Zdrowia Korzenna, Dźwigniewski J,; Oracz S,; Pater M,; Matusik L.; Węgrzynowski G. Semla R,; Zając A,; Gargas A,; Jawor A. –- Miczołek Janusz, Szambelan Janusz, Tabaszewski Marcin, Zarański Jan, Grochot Jakub, Stawiarski Szczepan, Bielak Mateusz, od 1930-2350: Klimek Elżbieta, Rosiek Dorota.

26.
07.06.2010r. 1445 - 2315 – usuwanie skutków powodzi (LUBLIN) wypompowywanie studni i piwnic, ewakuacja zwierząt u: Oracz S,; Pater M,; Matusik L,; Wróbel A,; Łukasik J,; Tabor A,; Purgal Z,; Kantor T,; Miczołek J,; Jawor A,; Migacz Z. – Szambelan Janusz, Śpiewak Marcin, Grochot Jakub, Bajorek Bartosz, Bielak Dariusz, Zięcina Grzegorz, Wojtarowicz Stanisław.

27.
07.06.2010r. 0851 - 0951 – osuwisko w Wojnarowej (STAR) – Tomasz Zięba, Janusz Szambelan, Wojciech Wojtarowicz, Bartosz Bajorek, Dariusz Bielak, Wojtarowicz Krzysztof.

28.
07-08.06.2010r. 2345 – 0105 – pompowanie studni u Jawor A. – Stanisław Wojtarowicz, Janusz Szambelan

29.
08.06.2010r. 1645 – 2015 – pompowanie studni u Oracz S,; Migacz Z,; Łukasik J,; Wróbel A,; Tabor A. – Zięcina Grzegorz, Węgrzynowski Grzegorz, Zarański Jan, Grochot Jakub, Wojtarowicz Stanisław.

30.
09.06.2010r. 0830 – 2145 – pompowanie wodzy z piwnic i budynków mieszkalnych (LUBLIN) Barcice G. - M. Paczkańska,; S.Jakubowski,; kościół Rzymsko-katolicki p.w. M>B> Wniebowziętej Barcice G,; Sadom R; pompowanie studni u: Tabor A,; Zielińska K,; Węgrzynowski W,; Koczanowicz J,; Mokrzycki Z,; Kasprzyk J.- – Śpiewak Marcin, Grochot Jakub, Węgrzynowski Grzegorz

31.
10.06.2010r. 1640 – 1910 – (LUBLIN) pompowanie studni u: Tabor A,; Zielińska K,; Węgrzynowski W,; Koczanowicz J,; Mokrzycki Z,; Kasprzyk J. + obcinanie kasztana w centrum Korzennej – Wojtarowicz Stanisław, Śpiewak Marcin, Grochot Jakub, Węgrzynowski Grzegorz, Bajorek Bartosz, Zięcina Grzegorz.

32.
11.06.2010r. 1210 – 1510 – pompowanie studni u: Łaś Z,; Turski B.- – Grochot Jakub, Zięcina Grzegorz

33.
12.06.2010r. 1002 – 1509 – udrażnianie wodociągu w Trzycierzu – Wojtarowicz Stanisław, Wojtarowicz Dominik, Wojtarowicz Wojciech.

34.
12.06.2010r. 1830 – 2100 – pompowanie studni u: Pawlik T,; Turski B,; Barnach S. – -Wojtarowicz Dominik, Wojtarowicz Stanisław, Wojtarowicz Wojciech.

35.
13.06.2010r. 0710 – 0810 – pożar w Mogilnie – Wojtarowicz Stanisław, Wojtarowicz Dominik, Wojtarowicz Wojciech, Szambelan Janusz, Grochot Jakub, Bajorek Bartosz, Zięba Marek, Stawiarski Szczepan.

36.
14.06.2010r. 1625 – 1925 – pompowanie studni u: Michalik A,; Barnach S,; Krasiński S. –- Szambelan Janusz, Grochot Jakub, Bochuja Paweł, Wojtarowicz Stanislaw

37.
17.06.2010r. 1805- 2215 – (STAR) pożar sadzy w kominie u p. Krawiec J. –- Wojtarowicz Stanisław, Zając Przemysław, Bielak Dariusz, Tabaszewski Marcin, Bieniek Jarosław, Grochot Jakub, Klimek Mateusz.

38.
17.06.2010r. 2050 – 2205 – (LUBLIN) pompowanie studni u: Krasiński S,; Michalik A. – Szambelan Janusz, Kasprzyk Dominik, Wojtarowicz Dominik

39.
20.06.2010r. 0830 – 1520 – zabezpieczenie maratonu Podoliniec-Rytro – Wojtarowicz Stanisław, Szambelan Janusz, Wojtarowicz Dominik, Śpiewak Marcin, Klimek Elżbieta, Klimek Mateusz

40.
21.06.2010r. 1709 – 2130 – pompowanie studni u: Pawlik T,; Michalik A,; Klimek J,; Kasprzyk J. –- Szambelan Janusz, Grochot Jakub, Klimek Mateusz, Wojtarowicz Stanisław, Klimek Elżbieta

41.
23.06.2010r. 2031 – 2125 – pompowanie studni u Kasprzyk J. -– Szambelan Janusz, Wojtarowicz Stanisław

42.
09.07.2010r. 1929 – 2140 – pompowanie studni u: Gwoździk J,; Matusik M,; Semla Z.– Szambelan Janusz, Wojtarowicz Stanisław, Węgrzynowski Grzegorz

43.
10.07.2010 1831 – 2050 - pompowanie studni u: Gwoździk J,; Matusik M,; Semla Z. – Wojtarowicz Paulina, Wojtarowicz Stanisław, Węgrzynowski Grzegorz

44.
12.07.2010r. – 1530 – 1750 - dostarczanie wody do Pogotowia Opiekuńczego Trzycierzu – Wojtarowicz Stanisław, Wojtarowicz Wojciech

45.
12.07.2010r. 1800 – 1830 - zadymienie na Posadowej Mogilskiej przejazd sprawdzający- Wojtarowicz Stanisław, Wojtarowicz Wojciech

46.
13.07.2010r. 1844 – 2050 – pompowanie studni u Halaś K,; Kasprzyk Ł,; Bajerski J. – Wojtarowicz Paulina, Wojtarowicz Stanisław, Węgrzynowski Grzegorz

47.
14.07.2010r. 1910 – 2110 - pompowanie studni u Halaś K,; Kasprzyk Ł,; Bajerski J. – Wojtarowicz Paulina, Wojtarowicz Stanisław, Węgrzynowski Grzegorz, Wojtarowicz Klaudia

48.
12;13;15. 07.2010r. – podlewanie stadionu sportowego w Korzennej – Wojtarowicz Stanisław, Wojtarowicz Wojciech, Wojtarowicz Dominik, Zarański Jan, Bieniek Jarosław

49.
01.08.2010r. 0259 – 0345 – fałszywy alarm: pożar w Korzennej 500m za szkołą – Wojtarowicz Stanisław, Kasprzyk Józef, Bieniek Jarosław, Bajorek Bartosz, Zając Przemysław

50.
01.08.2010r. 2004 – 2110- zwarcie i pożar urządzeń AGD w mieszkaniu w Lipnicy W. Wojtarowicz Krzysztof, Wojtarowicz Dominik, Klimek Mateusz, Grochot Jakub, Kasprzyk Józef, Bajorek Bartosz, Bielak Dariusz, Kasprzyk Dominik, Szambelan Janusz

51. 02.08.2010r. 0143 – 0510 - pożar budynku mieszkalnego w Bukowcu – Bieniek Jarosław Wojtarowicz Krzysztof, Wojtarowicz Stanisław, Bielak Dariusz, Szambelan Janusz

52. 12.08.2010r. 1930 – 2030czyszczenie studni u p. Halaś K. -– Wojtarowicz Stanisław, Wojtarowicz Monika

53.
20.08.2010r. 1920 – 2030 czyszczenie studni u pana Bochenek J. Szambelan Janusz, Wojtarowicz Stanisław, Wojtarowicz Monika

54.
21.08.2010r. 1920 – 2030 czyszczenie studni u pana Bochenek J. Wojtarowicz Stanisław, Wojtarowicz Monika

55. 22.08.2010r. 1255 – 1410
rozlany olej na drodze w Słowikowej – Wojtarowicz Stanisław, Grochot Jakub, Klimek Mateusz, Bajorek Bartosz.

56. 18.09.2010r. 2235- 2335alarm fałszywy Lipnica W. (zabudowania gospodarcze i stodoła) – Wojtarowicz Stanisław, Wojtarowicz Krzysztof, Zarański Jan, Klimek Mateusz, Kasprzyk Józef, Kasprzyk Dominik, Bieniek Jarosław, Bielak Dariusz, Bajorek Bartosz, Gremian Krzysztof (PSP Kraków)

57. 30.09.2010r. 1021 – 1050 - pożar w kotłowni sklepu odzieżowego w Korzennej - Szambelan Janusz, Zarański Jan, Grochot Mirosław, Zając Przemysław, Żuchowicz Tomasz

58 1.11.2010r. 1955 – 2055 - pożar w kotłowni budynku mieszkalnego w Jasiennej -Wojtarowicz Stanisław, Zarański Jan, Kasprzyk Józef, Kasprzyk Dominik, Wojtarowicz Dominik, Baran Jan, Szambelan Janusz, Klimek Mateusz, Bieniek Jarosław

59 5.11.2010r. 1550 – 1620wypadek awaryjne lądowanie motolotni

60
17.11.2010r. 730 – 1610ćwiczenia wysokościowe KSRG w Rytrze – Wojtarowicz Stanisław, Tabaszewski Marcin, Zając Przemysław, Grochot Jakub, Śpiewak Marcin,Klimek Mateusz, Baran Jan

61 22.12.2010r. 720 – 850 - wypadek samochodowy koło MTM w Korzennej – Szambelan Janusz, Miczołek Janusz, Stawiarski Szczepan, Żuchowicz Tomasz, Baran Jan, Bielak Mateusz, Bielak Dariusz, Zając Przemysław

statystyka
Copyright 2009 Straż Pożarna w Korzennej |  by MemfiS