Zarząd

 ObecnieKomisja Rewizyjna (2011 – do nadal)

 Przewodniczący
Jan Żuchowicz

 

Zastepca
Wojciech Kantor

Sekretarz
Oleksyk Andrzej

 KiedyśWykaz Prezesów i Naczelników Zarządu OSP w okresie istnienia jednostki


 


 

KiedyśSkład Zarządu (2001 – 2006)

Prezes Szambelan Janusz

Wiceprezes Kasprzyk Józef

Wiceprezes Kasprzyk Stanisław

Naczelnik Wojtarowicz Stanisław

Z –ca naczelnika Krasiński Marek


 

KiedyśKomisja Rewizyjna (2001 – 2005)

Przewodniczący Wojtarowicz Julian

Członek Koczanowicz Władysław

Członek Oleksyk Andrzej

(w 2004 roku Przewodniczącego Wojtarowicza Juliana zastąpił Kantor Wojciech)

statystyka
Copyright 2009 Straż Pożarna w Korzennej |  by MemfiS