Akcje 2004r.

Akcje 2004Pożary, akcje ratownicze i poza ratownicze rok 2004

1) 7.02.2004r. 17:45- 18:30 pożar trawy na plebańskim u Szambelana. – Wojtarowicz Krzysztof, Wojtarowicz Dominik, Wojtarowicz Stanisław, Kasprzyk Dominik, Kasprzyk Jan, Kasprzyk Stanisław, Szambelan Janusz, Miczołek Janusz, Stawiarski Jakub, Zięba Tomasz, Zięba Piotr, Tabaszewski Marcin, Wolak Artur, Bieniek Jarosław, Bieniek Łukasz, Rój Rafał, Kubisz Tadeusz, Krasiński Marek.

2) 29.03.2004r. 18:05 - 21:15 pożar stodoły w Koniuszowej - Wojtarowicz Krzysztof, Wojtarowicz Stanisław, Kasprzyk Dominik, Krasiński Marek, Zięba Tomasz, Zięba Marek, Zięba Piotr, Szambelan Janusz, Rój Rafał, Bieniek Jarosław, Bieniek Łukasz, Semla Łukasz, Bajorek Bogdan, Kubisz Wojciech, Wolak Artur.

3)2.04 – 3.04.2004r. 21:45- 2:30 pożar budynku pani Małek w Korzennej – Wojtarowicz Krzysztof, Wojtarowicz Stanisław, Wojtarowicz Dominik, Zięba Tomasz, Zięba Piotr, Zięba Marek, Krasiński Marek, Tabaszewski Marcin, Bajorek Bogdan, Rój Rafał,Bieniek Jarosław, Szambelan Janusz, Stawiarski Jakub.

4)3.04.2004r.  9:00 – 12:00  dogaszanie pogorzeliska w Korzennej – Wojtarowicz Stanisław, Wojtarowicz Dominik, Zięba Tomasz, Wolak Artur, Tabaszewski Marcin, Bieniek Łukasz, Bieniek Jarosław, Rój Rafał, Bochuja Sławomir.  

5)3.04.2004r. 13:20 – 16:20 pożar trawy w Wojnarowej – Wojtarowicz Stanisław, Zięba Tomasz, Zięba Marek, Kasprzyk Jan, Kasprzyk Józef, Miczołek Janusz, Bieniek Łukasz, Tabaszewski Marcin.

6)14.04.2004r. 5:30- 9:15 wypadek w Korzennej – Wojtarowicz Krzysztof, Wojtarowicz Stanisław, Wojtarowicz Dominik, Kasprzyk Jan, Kasprzyk Dominik, Szambelan Janusz, Bieniek Jarosław, Wolak Artur, Miczołek Janusz, Zięba Tomasz.

7)17.06.2004r. 17:50 – 18:50 reanimacja pana Bugarę z Łyczanej – Miczołek Janusz, Szambelan Janusz, Wojtarowicz Stanisław, Krasiński Marek, Zięba Tomasz, Wojtarowicz Helena.

8)03.07.2004r. 18:30 – 23:00  pożar stodoły w Boguszowej – Wojtarowicz Krzysztof, Wojtarowicz Stanisław, Szambelan Janusz, Miczołek Janusz, Kasprzyk Dominik, Kasprzyk Stanisław, Zięba Tomasz.

9) 06.07.2004r. 14:00 – 19:00 usuwanie drzew koło Kościoła – Krasiński Marek, Zięba Tomasz, Wojtarowicz Stanisław.

10) 07 / 08.07.2004r. 22:00-1:00 pożar stodoły w Mogilnie – Wojtarowicz Krzysztof, Wojtarowicz Stanisław, Wojtarowicz Dominik, Szambelan Janusz, Miczołek Janusz, Krasiński Marek, Zięba Piotr, Zięba Tomasz, Bieniek Łukasz.    

11) 24.07..2004r. 10:00 – 13:00  wypadek w Siedlcach – Wojtarowicz Krzysztof, Wojtarowicz Wojciech, Kasprzyk Dominik, Kasprzyk Stanisław, Kasprzyk Jan, Zięba Tomasz, Zięba Piotr, Krasiński Marek.

12) 24.07.2004r. 20:30 – 21:00 pożar transformatora w Siedlcach – Wojtarowicz Dominik, Tabaszewski Marcin, Kasprzyk Dominik, Kasprzyk Jan, Mokrzycki Marek, Zięba Tomasz, Krasiński Marek.

13) 29.07.2004r. 4:30 – 14:30 powódź – Wojtarowicz Krzysztof, Wojtarowicz Stanisław, Wojtarowicz Dominik, Kasprzyk Dominik, Kasprzyk Jan, Kasprzyk Stanisław, Zięba Tomasz, Zięba Piotr, Zięba Marek, Bieniek Łukasz, Bieniek Jarosław, Miczołek Janusz, Oleksyk Andrzej.

14)30.07.2004r. 4:30 – 20:00 powódź - Wojtarowicz Krzysztof, Wojtarowicz Stanisław, Wojtarowicz Dominik, Kasprzyk Dominik, Kasprzyk Jan, Kasprzyk Stanisław, Zięba Tomasz, Zięba Piotr, Miczołek Janusz, Bieniek Jarosław, Kantor Paweł, Oleksyk Andrzej, Kakuba Wacław.

15)11.08.2004r.20:00 – 21:00 wypadek w Jasiennej - Dominik Wojtarowicz, Dominik Kasprzyk, Tomasz Zięba, Stanisław Wojtarowicz, Marcin Tabaszewski.

16) 25. 08. 2004r. 20:00- 21:30 usuwanie gniazda szerszeni w Niecewi u Michalik Antoni –Kasprzyk Dominik, Szambelan Janusz, Wojtarowicz Dominik, Wojtarowicz Stanisław

17) 13. 09. 2004r. 19:30 – 21:00 usuwanie gniazda szerszeni w Korzennej u Bochuja Józef –        Zięba Tomasz, Wojtarowicz Stanisław.

18) 14/15. 09. 2004r. 22:45- 1:45 pożar budynku mieszkalnego w Miłkowej – Wojtarowicz   Krzysztof, Wojtarowicz Stanisław, Wojtarowicz Dominik, Kasprzyk Dominik, Kasprzyk Jan, Miczołek Janusz, Tabaszewski Marcin, Zięba Tomasz, Bieniek Łukasz, Bieniek Jarosław, Szambelan Janusz.

19) 20.09.2004r. 5:40 – 8:00 pożar szopy w Siennej – Wojtarowicz Krzysztof, Wojtarowicz Stanisław, Wojtarowicz Dominik, Kasprzyk Dominik, Kasprzyk Jan, Kasprzyk Stanisław, Bieniek Jarosław.

20) 17. 10. 2004r. 16:00 – 17:00  wypadek w Krużlowej – Wojtarowicz Dominik, Wojtarowicz Wojciech, Kasprzyk Dominik, Kasprzyk Stanisław, Miczołek Janusz.

21) 19.11.2004r.  15:30 – 17:00 usuwanie szkód z powodu wichury – Wojtarowicz Stanisław, Kasprzyk Dominik, Zięba Marek.

22) 23.12.2004r. 14:55 - 15:25 pożar kuchenki gazowej w Koniuszowej – Wojtarowicz Stanisław, Wojtarowicz Dominik, Zięba Tomasz, Kasprzyk Dominik, Tabaszewski Marcin, Miczołek Janusz, Bieniek Jarosław.

23) 24.12.2004r. 5:45 – 11:00 pożar  stolarni u Łatki w Lipnicy Wielkiej – Wojtarowicz Stanisław, Wojtarowicz Krzysztof, Wojtarowicz Dominik, Kasprzyk Dominik, Kasprzyk Jan, Kasprzyk Stanisław, Wolak Artur, Bieniek Jarosław, Miczołek Janusz, Zięba Tomasz, Zięba Marek

24) 28.12.2004r. 17:00-18:10 wypadek w Wojnarowej- Wojtarowicz Stanisław, Wojtarowicz Dominik, Wojtarowicz Wojciech, Kasprzyk Stanisław, Kasprzyk Jan, Zięba Tomasz, Wolak Artur, Kasprzyk Józef, Bajorek Bogdan

statystyka
Copyright 2009 Straż Pożarna w Korzennej |  by MemfiS