Akcje 2002r.

Akcje 2002Pożary, akcje ratownicze i poza ratownicze rok 2002

1)    10.I.02.r. 12:30-15:00.  pożar u Ziębów. Wojtarowicz Krzysztof, Wojtarowicz Dominik, Kasprzyk Dominik, Kasprzyk Jan, Kasprzyk Stanisław, Krasiński Marek, Krasiński Andrzej, Kantor Wojciech, Szambelan Janusz.

2)   17.I.02-18.I02r.  22:30-3:00.     pożar w firmie Mo-BRUK . Wojtarowicz
Stanisław, Szambelan Janusz, Zięba Tomasz, Zięba Marek, Zięba Piotr, Kasprzyk Jan, Kasprzyk Dominik, Kasprzyk Stanisław, Wojtarowicz Dominik, Rój Rafał.

3)    20.I.02r. 9:00-12:30-pożar w Wojnarowa Zabrzeż  –stodoła u Obrzud Heleny. Kasprzyk Jan, Kasprzyk Dominik, Kasprzyk Stanisław, Chramęga Paweł, Rój Rafał, Bieniek Łukasz, Wojtarowicz Stanisław, Miczołek Janusz, Zięba Tomasz, Zięba Marek, Oleksyk Andrzej.

4)    21.I.02r. 9:00-14:00- usuwanie śniegu z dachu budynku U. G.  Wojtarowicz Krzysztof, Kasprzyk Jan, Kasprzyk Stanisław, Krasiński Marek, Zięba Piotr, Zięba Marek, Rój Rafał.

5)   4.II.02r. 18:30-22:30 – pożar na Niecewi – stodoła Andrzej Guziak. Rój Rafał, Bieniek Łukasz, Wojtarowicz Stanisław, Wojtarowicz Krzysztof, Zięba Marek, Zięba Piotr, Zięba Tomasz, Krasiński Marek, Kantor Wojciech, Kasprzyk Stanisław, Szambelan Janusz, Stawiarski Jakub.

6)    15.II.02r. 2100-2400- pożar w Lipnicy Wielkiej – dach budynku mieszkalnego- Bulanda Gustaw. Kasprzyk Stanisław, Kasprzyk Dominik, Krasiński Marek, Szambelan Janusz, Wojtarowicz Stanisław, Wojtarowicz Krzysztof, Zięba
Piotr, Rój Rafał, Stawiarski Jakub.

7)    6.III.02r. 18:30-19:30  - pożar trawy koło Zięciny Korzenna. Wojtarowicz Stanisław, Żuchowicz Jan, Kasprzyk Stanisław, Kasprzyk Dominik, Zięba Tomasz.

8)    7.III.02r. 17:00- 19:30 –usuwanie skutków wichury- sprzątanie drzewa ze szkoły w Słowikowej. Wojtarowicz Stanisław, Kasprzyk Dominik, Kasprzyk Stanisław, Kasprzyk Jan, Zięba Tomasz, Bieniek Łukasz.

9)    7.III.02r. 20:00-22:30 –usuwanie skutków wichury-Posadowa. Wojtarowicz Krzysztof, Wojtarowicz Dominik, Wojtarowicz Stanisław, Stawiarski Bartłomiej.

10)    13.III.02r. 14:00 –16:30-pożar na Posadowej koło szkoły-stodoła. Wojtarowicz Krzysztof, Kasprzyk Dominik, Kasprzyk Stanisław, Kasprzyk Jan, Bieniek Łukasz, Zięba Piotr, Zięba Marek, Stawiarski Jakub, Miczołek Janusz, Krasiński Marek, Rój Rafał.

11)    3.IV.02r. 4:00-8:30-pożar w Słowikowej budynek mieszkalny. Zięba Piotr, Zięba Tomasz, Rój Rafał, Krasiński Marek, Wojtarowicz Krzysztof, Wojtarowicz Stanisław.

12)    8.IV.02r. 16:00-20:00 –czyszczenie studni Urzędu Gminy. Wojtarowicz Stanisław, Jawor Michał, Kostecki Stanisław.

13)    10.IV.02r. 17:30-20:00 –czyszczenie studni Urzędu Gminy. Wojtarowicz Stanisław, , Kostecki Stanisław.

14)    14.IV.02r. 5:30-6:10 – wypadek w Janczowej. Wojtarowicz Stanisław, Wojtarowicz Krzysztof, Kasprzyk Dominik, Kasprzyk Jan, Kasprzyk Stanisław, Zięba Marek, Zięba Piotr, Zięba Tomasz, Rój Rafał, Miczołek Janusz.

15)    15.IV.02r. 14:10-15:00  - pożar trawy w Niecewi - Wojtarowicz Krzysztof, Kasprzyk Dominik, Kasprzyk Jan, Kasprzyk Stanisław, Zięba Marek, Zięba Piotr, Zięba Tomasz, Rój Rafał, Miczołek Janusz, Bieniek Łukasz, Stawiarski Jakub.

16)    18.IV.02r.17:30-19:30- czyszczenie studni Urzędu Gminy. Wojtarowicz Stanisław, Kostecki Stanisław, Jawor Michał.

17)    28.IV.02r.14:00-16:30  - pożar stodoły w Korzennej Żelazko – Wojtarowicz Stanisław, Wojtarowicz Krzysztof, Kasprzyk Dominik, Kasprzyk Jan, Kasprzyk Stanisław, Miczołek Janusz, Oleksyk Andrzej, Szambelan Janusz, Rój Rafał, Zięba Marek, Zięba Piotr, Zięba Tomasz.

18)    3.V.02r. 4:00 - 8:00 – pożar stodoły Posadowa  -  Wojtarowicz Stanisław, Wojtarowicz Krzysztof, Wojtarowicz Dominik, Kasprzyk Dominik, Kasprzyk Jan, Kasprzyk Stanisław, Zięba Tomasz, Zięba Piotr, Szambelan Janusz, Rój Rafał, Miczołek Janusz, Oleksyk Andrzej.

19)    4.VI.02r. 14:15-17:30 –pożar zabudowania gospodarczego w Wojnarowej- Wojtarowicz Stanisław, Kasprzyk Jan, Zięba Tomasz, Zięba Marek, Szambelan Janusz, Rój Rafał, Miczołek Janusz, Bieniek Łukasz

20)    4.VII.02r.  12:45-17:45  -pożar stodoły w Jasiennej- Wojtarowicz Krzysztof, Wojtarowicz Dominik, Wojtarowicz Stanisław, Kasprzyk Dominik, Kasprzyk Jan, Zięba Tomasz, Rój Rafał, Miczołek Janusz, Kakuba Łukasz, Bieniek Jarosław.   wąż 52

21)    15. VII. 02r. 2:00 –19:00 – usuwanie skutków powodzi w Muszynie- Zięba Tomasz, Miczołek Janusz, Wojtarowicz Krzysztof, Kasprzyk Dominik, Wojtarowicz Stanisław, Kasprzyk Jan.

22)    17/18. VII. 02r. 18:30 –3:00 –usuwanie skutków powodzi w Krynicy – Kostecki Stanisław, Wojtarowicz Krzysztof, Wojtarowicz Stanisław, Kasprzyk Dominik, Bieniek Łukasz, Rój Rafał, Zięba Piotr.

23)    8.VIII.02r. 17:45 – 20:30 – wydobywanie człowieka ze studni – Wojtarowicz Stanisław, Wojtarowicz Krzysztof, Wojtarowicz Dominik, Zięba Tomasz, Zięba Piotr, Zięba Marek, Szambelan Janusz, Miczołek Janusz, Kasprzyk Dominik, Kasprzyk Jan, Kasprzyk Stanisław, Bieniek Łukasz(akcja zakończona sukcesem – człowiek przeżył).

24)    15.VIII.02r. 19:30 –23:30 – usuwanie skutków powodzi w Łyczanej- Wojtarowicz Stanisław, Wojtarowicz Dominik, Zięba Tomasz, Rój Rafał, Miczołek Janusz, Szambelan Janusz, Krasiński Marek, Zięba Piotr, Bieniek Jarosław.

25)    16.VIII.02r. 9:00 – 11:00 – pożar w Słowikowej- Wojtarowicz Krzysztof, Zięba Tomasz, Szambelan Janusz, Kasprzyk Dominik, Kasprzyk Jan, Miczołek Janusz, Rój Rafał.

26)    16. VIII.02r. 15:00 – 18:00 – usuwanie zwalonego drzewa w Słowikowej, udrażnianie przepustów w Łyczanej – Wojtarowicz Stanisław, Wojtarowicz Krzysztof, Zięba Piotr, Zięba Tomasz, Miczołek Janusz, Bieniek Łukasz, Rój Rafał.

27)    2.IX.02r. 16:30 - 19:30 – mycie placu koło Szkoły Podstawowej w Łyczanej po powodzi – Wojtarowicz Stanisław, Zięba Tomasz. 

28)    5.IX.02r. 18:30 – 20:30 – polewanie boiska sportowego w Korzennej – Wojtarowicz Stanisław, Kasprzyk Dominik.

29)    6.IX.02r. 9:00 – 10:30 – wypadek Wojnarowa Zabrzeż – Wojtarowicz Krzysztof, Szambelan Janusz, Zięba Tomasz, Chramęga Paweł.

30)    17.X.02r. 17:30 – 20:00 – wypadek w Lipnicy Wielkiej – Wojtarowicz Stanisław, Wojtarowicz Krzysztof, Kasprzyk Dominik, Szambelan Janusz, Zięba Tomasz, Zięba Piotr, Zięba Marek, Rój Rafał, Bieniek  Łukasz, Kakuba Wacek.

31)   19.X.02r. 9:30-14:00 – ćwiczenia w JRG 1 Wojtarowicz Stanisław, Wojtarowicz  Krzysztof, Zięba Tomasz, Szambelan Janusz, Miczołek Janusz, Kasprzyk Dominik.

32)  28.X.02r. 14:00 – 16:30 – usuwanie skutków wichury u Baczyńskiego Augustyna. Wojtarowicz Stanisław, Wojtarowicz Julian.

33)           31.X./ 1.XI.02  21:00- 0:30 – pożar w Lipnicy Wielkiej – Szambelan Janusz, Szambelan Bogdan, Zięba Tomasz, Zięba Marek, Zięba Piotr, Wojtarowicz Krzysztof, Wojtarowicz Stanisław, Wojtarowicz Dominik, Kasprzyk Jan, Kasprzyk Dominik, Miczołek Janusz, Krasiński Marek.

34)    17.XI.02r. 19:45 – 21:45 – pożar kiosku w Lipnicy Wielkiej – Wojtarowicz Stanisław, Wojtarowicz Krzysztof, Zięba Tomasz, Zięba Piotr, Kasprzyk Jan, Krasiński Marek, Rój Rafał.

35)    19.XI.02r  18:40 – 20:40  - pożar w Lipnicy Wielkiej Żebraczka – Wojtarowicz Krzysztof, Wojtarowicz Stanisław, Wojtarowicz Dominik, Kasprzyk Józef, Kasprzyk Dominik, Zięba Tomasz, Zięba Piotr, Stawiarski Jakub, Rój Rafał, Kakuba Łukasz, Bochuja Sławomir, Miczołek Janusz, Szambelan Janusz.   

36)     18.XII.02r.  14:30-15:45- usuwanie zwalonego drzewa w Mogilnie – Wojtarowicz Krzysztof, Kasprzyk Dominik, Kasprzyk Józef, Kasprzyk Jan, Szambelan Janusz.

37).   27.XII.02r.    11:00-12:30 wypadek w Trzycierzu – Wojtarowicz Krzysztof, Wojtarowicz Wojciech, Zięba Tomasz, Zięba Marek, Kasprzyk Dominik, Kasprzyk Józef, Kasprzyk Jan.

statystyka
Copyright 2009 Straż Pożarna w Korzennej |  by MemfiS