Historia

Strona 11

21.

2004 rok, 10 września, pielgrzymka strażaków do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach

22.

  2004 rok, 11 listopada, delegacja OSP z pocztem sztandarowym bierze udział w obchodach Święta Niepodległości w Nowym Sączu

23.

  2004 rok, 16 listopada. Delegacja strażaków z gościnną wizytą u druhów na Słowacji. Prezes Zarządu Głównego ZOSP w Słowacji dekoruje dh. Stanisława Wojtarowicza Brązowym Medalem za zasługi dla pożarnictwa

24.

  2004 rok 18 – 19 listopada, Piwniczna, szkolenie naczelników oraz dowódców jednostek OSP włączonych do KSRG

25.

  2004 rok, 5 grudnia, udział delegacji strażaków z pocztem sztandarowym w uroczystościach 90 – tej rocznicy bitwy pod Marcinkowicami.

26.

  2004 rok, 30 grudnia, delegacja strażaków bierze udział w podsumowaniu działalności Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nowym Sączu za 2004 rok

27.

  2005 rok, 2 – 8 kwietnia, uczestnictwo strażaków w Mszach Świętych i uroczystościach związanych ze śmiercią i pogrzebem Jana Pawła II papieża Polaka

28.

  2005 rok, 9 kwietnia, delegacja strażaków z pocztem sztandarowym bierze udział udział w uroczystości przekazania i poświęcenia wozu bojowego OSP w Mogilnie

29.

  2005 rok, 21 – 22 kwietnia, Rożnów, udział przedstawicieli jednostki w szkoleniu antynapadowym i antykryzysowym prowadzonym przez oficerów GRO

30.

2005 rok, 3 maja, delegacja z pocztem sztandarowym uczestniczy we Mszy Świętej w Tęgoborzy z okazji Dnia Strażaka

31.

2005 rok, 7 maja, udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków na Jasną Gorę

32.

2005 rok, 29 czerwca, wspólne ćwiczenia jednostek włóczonych do KSRG na terenie bazy GS Samopomoc Chłopska w Korzennej

33.

2005 rok, 9 lipca, udział w uroczystej Mszy Świętej z okazji 70 – lecia OSP Korzenna, odsłonięcie i poświecenie kapliczki św. Floriana

34.

2005 rok, 7 sierpnia, tradycyjny udział delegacji jednostki z pocztem sztandarowym w odpuście ku czci Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu

35.

2005 rok, 13 sierpień, udział delegacji jednostki z pocztem sztandarowym w odpuście ku czci Matki Boskiej Bruśnickiej w Bruśniku

36.

2005 rok, 28 sierpnia, udział delegacji jednostki we Mszy Świętej w Przydonicy z okazji spotkania OSP należących do Stowarzyszenia św. Floriana

37.

2005 rok, 17 sierpnia, delegacja strażaków z pocztem sztandarowym uczestniczy w Małopolskiej Pielgrzymce Strażaków do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach a następnie w spotkaniu integracyjnym na zamku w Niepołomicach

38.

2005 rok, 9 października, druhowie z Korzennej goszczą u siebie delegacje strażaków słowackich ze Starej Lubowni

39.

Coroczny udział braci strażackiej w kościelnych obrzędach Wielkiego Tygodnia, Bożego Ciała i innych okazjonalnych uroczystości

 

statystyka
Copyright 2009 Straż Pożarna w Korzennej |  by MemfiS