Historia

Strona 6

Za ofiarność i oddanie służbie, wielu strażaków zostało uhonorowanych odznaczeniami resortowymi, a najmłodsza brać strażacka oraz młodzieżowe drużyny pożarnicze złożyły uroczyste ślubowanie.

Poczet sztandarowy i pododdziały na uroczystej zbiórce z okazji  50 – lecia OSP w Korzennej

Odznaczanie sztandaru medalem przez wojewodę J. Niemca.

Sztandar OSP udekorowany Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

Strażacy na zbiórce do odznaczenia.

Jubileusz 50 – lecia OSP był szczególną okazją, by uhonorować odznaczeniami i złożyć podziękowania głownie tym strażakom, którzy swoje młode lata poświęcili, aby nieść pomoc bliźniemu w ratowaniu mienia i życia ludzkiego. To oni także często kosztem rodziny, swój wolny czas spędzili przy budowie i remontach remizy strażackiej, oraz utrzymaniu w gotowości bojowej sprzęt i wóz pożarniczy. (Załączniki nr 5, 6, 7)

Załącznik nr. 5

Załącznik nr. 6

Załącznik nr, 7

Dwudziestego szóstego stycznia 1986 roku odbyła się uroczysta ceremonia przekazania nowego samochodu pożarniczego STAR 244 jednostce OSP w Korzennej. Przekazania kluczy do samochodu na ręce prezesa Juliana Pawlikowskiego dokonał  Komendant Rejonowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu kapitan Bienias. Starostami uroczystości byli: Helena Olszyńska nauczycielka i aktywistka społeczna oraz Kazimierz Janusz dyrektor Banku Spółdzielczego. Honorowymi opiekunami samochodu zostali:

Bochenek Stanisław – dyrektor SKR Korzenna,

Janusz Andrzej – rolnik z Łyczanej,

Makrenek Władysława – dyrektorka Szkoły Podstawowej w Korzennej,

Mokrzycka Maria – rolnik z Korzennej,

Bielak Jan – komendant MO w Korzennej,

Stawiarski Władysław – sołtys wsi Korzenna,

Zwijacz Józef – rolnik z Korzennej,

Turski Jan – rolnik z Niecwi,

Golonka Aleksander – rolnik z Niecwi,

Forczek Kazimierz – rolnik z Łyczanej,

Janusz Eugeniusz – rolnik z Łyczanej,

Olszyńska Helena – nauczycielka z Korzennej,

Janusz Kazimierz – dyrektor BS w Korzennej,

Kasprzyk Jan – rolnik z Korzennej.

Starościna uroczystości Helena Olszyńska nadając imię dla nowego samochodu wypowiedziała znamienne słowa: „w imieniu ludu strażackiego miejscowej jednostki OSP nadaję ci imię GROM, działaj sprawnie, gaś skutecznie, rozsławiaj imię Korzennej na całą okolicę”. (Załącznik nr 8)

Załącznik nr. 8

Jednostka OSP na uroczystej zbiórce w czasie przekazania samochodu.

Poświęcenie nowego samochodu przez ks. St. Duszkiewicza

Strażacy na tle nowego samochodu STAR 244

Wraz z otrzymaniem na wyposażenie nowego samochodu pojawiła się konieczność budowy nowego garażu, gdyż w istniejącym, wóz o tych gabarytach się nie mieścił. Dobudowano więc do remizy nowy garaż siłami aktywnej braci strażackiej.

W 1991 roku z inicjatywy prezesa jednostki pożarniczej Juliana Pawlikowskiego przystąpiono do remontu remizy, gdyż upływ czasu i eksploatacja obiektu doprowadziły do znacznej jego degradacji. Remont przeprowadzono w czynie społecznym rękami strażaków przy znaczącym wsparciu finansowym Urzędu Gminy. Przy okazji remontu dokonano adaptacji dawnego pomieszczenia garażowego na Izbę Pamięci OSP. Otwarcia i poświecenia Izby Pamięci dokonano 16. 08. 1992 roku. W 1994 roku do remizy doprowadzono bieżącą wodę, zbudowano kanalizację i zainstalowano centralne ogrzewanie.

 

statystyka
Copyright 2009 Straż Pożarna w Korzennej |  by MemfiS