Historia

Strona 9

Nietypowego Sylwestra 2003 roku spędziła sekcja pożarnicza, która brała udział w gaszeniu pożaru zabudowań gospodarczych na terenie sąsiedniej wsi Lipnicy Wielkiej. Dogaszanie pożaru zakończono dopiero w Nowy Rok o godzinie 23.00 Zmęczeni druhowie życzenia noworoczne przekazali swoim bliskim z dużym opóźnieniem, lecz z uwagi na zaistniałą okoliczność przyjęte zostały ze zrozumieniem.

Miesiące letnie w naszym klimacie obfitują w opady, więc prawdopodobieństwo powodzi jest duże. Od czasu kiedy coraz częściej mamy do czynienia z anomaliami klimatycznymi, opady te pojawiają się niespodziewanie w formie oberwania chmury co skutkuje natychmiastową powodzą. Takie zjawisko miało miejsce w lipcu 2004 roku, gdzie w ciągu krótkiego czasu rzeki na terenie gminy wystąpiły z koryt i strażacy z Korzennej musieli znowu stawiać czoło szalejącej powodzi.

Wojnarowa, rejon skrzyżowania Wilczyska - Chodorowa

W naszych warunkach klimatycznych i terenowych pożary, powodzie, oraz wzrastająca ilość wypadków drogowych stają się powszechną plagą.

Akcję gaśniczą na szeroką skalę przy udziale wielu jednostek strażackich w tym PSP z Nowego Sącza prowadzono wrześniową nocą 2004 roku w Miłkowej, gdzie płonęły zabudowania a groźba przerzucenia się ognia na sąsiednie budynki była realna.

Pierwszego lutego 2005 roku druhów OSP w Korzennej poderwano alarmem wzywającym do pożaru w Trzycierzu. Na poszukiwanie ognia wyruszyło wiele jednostek w tym także wozy bojowe z Nowego Sącza. Na szczęście alarm okazał się fałszywy. Powodem jego wszczęcia było pojawienie się silnego zadymienia wokół kaplicy w Trzycierzu. Był to dym bez ognia a wszczęcie alarmu miejmy nadzieję odbyło się w dobrej wierze.

Akcje ratunkowe i pozaratunkowe prowadzone w latach 2002 – 2006 przedstawia tabela 1.

Tabela 1.

Wyszczególnienie

2002

2003

2004

2005

2006

Razem

Gaszenie pożarów

16

13

12

9

9

59

Usuwanie skutków powodzi

5

0

2

1

6

14

Wyjazd do wypadków drogowych

3

2

5

3

6

19

Usuwanie skutków wichury

4

0

2

2

1

9

Czyszczenie studni

3

0

0

0

0

3

Odśnieżanie dachów

1

1

0

0

0

2

Usuwanie zatorów lodowych

1

0

0

0

0

1

Usuwanie szerszeni

0

0

2

3

15

20

Inne

1

0

0

1

7

9

Fałszywe alarmy

1

0

0

1

1

3

Razem

35

16

23

20

45

139

Udział strażaków w prowadzonych akcjach ratunkowych i pozaratunkowych w latach 2002 – 2006 przedstawia tabela 2.

Tabela 2.

L.p.

Wyszczególnienie

1992

1993

1994

1995

1996

Razem

1.

Wojtarowicz Stanisław

29

16

21

18

44

128

2.

Zięba Tomasz

25

13

20

12

15

85

3.

Wojtarowicz Krzysztof

25

15

12

5

16

73

4.

Kasprzyk Dominik

22

11

15

8

15

71

5.

Wojtarowicz Dominik

9

8

16

14

16

63

6.

Kasprzyk Jan

18

11

11

1

1

42

7.

Miczołek Janusz

16

4

12

9

31

72

8.

Kasprzyk Stanisław

14

6

8

9

8

45

9.

Rój Rafał

20

13

4

0

0

37

10.

Szambelan Janusz

16

5

9

6

14

50

11.

Zięba Piotr

18

10

7

0

0

35

12.

Bieniek Jarosław

3

8

11

9

6

37

13.

Zięba Marek

13

3

7

2

2

27

14.

Krasiński Marek

9

1

8

2

1

21

15.

Tabaszewski Marcin

0

6

8

3

1

18

16.

Bieniek Łukasz

0

4

7

4

4

19

17.

Oleksyk Andrzej

3

4

2

3

1

13

18.

Wolak Artur

0

6

6

0

0

12

19

Wojtarowicz Wojciech

0

0

0

0

12

12

20

Stawiarski Szczepan

0

0

0

0

10

10

21

Zając Przemysław

0

0

0

0

7

7

22

Zarański Jan

0

0

0

0

7

7

23

Mokrzycki Marek

0

0

0

0

5

5

24

Wojtarowicz Paulina

0

0

0

0

3

3

25

Wojtarowicz Monika

0

0

0

0

2

2

26

Bajorek Bogdan

0

0

0

0

1

1

27

Janusz Jarek

0

0

0

0

1

1

28

Kulig Andrzej

0

0

0

0

1

1

29

Śpiewak Marcin

0

0

0

0

1

1

30

Żarowski Franciszek

0

0

0

0

1

1

31

Żuchowicz Jan

0

0

0

0

1

1

Z powyższego zestawienia wynika, że najbardziej aktywni w akcjach ratowniczych strażacy, reprezentują trzy klany rodzinne tj. rodzina Wojtarowiczów (Stanisław, Krzysztof, Dominik, Wojciech), Kasprzyków (Stanisław, Jan, Dominik, Józef), Ziębów (Tomasz, Piotr, Marek), oraz Miczołek Janusz i Szambelan Janusz.

 

statystyka
Copyright 2009 Straż Pożarna w Korzennej |  by MemfiS